Els microbis i jo

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 8 al 12 de juliol de 2019.
Horari: de 9:30 a 14h., amb una pausa de 30 minuts. Dilluns 8 es convocarà l'alumnat a les 8:30h.
Professorat: Xavier Coves Lozano, Marc Llirós Dupré i Olga Sánchez Martínez.
Lloc de realització: Facultat de Biociències.
Preu: 90€

Places exhaurides

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana del 8 al 12 de juliol

Presentació
Els microbis són invisibles a l’ull humà i d’ells se’n té poca informació, malgrat la seva importància en el funcionament dels nostre planeta i la seva influència en un gran nombre d’activitats humanes. Aquesta manca d’informació és deguda, en part, a la necessitat d’un equipament i metodologia específics per a la seva observació i cultiu. En aquest curs pretenem familiaritzar l'alumnat amb el món microbià mitjançant tota una sèrie d'activitats pràctiques. Veurem de forma senzilla com es treballa amb els microbis al laboratori.
Prepara’t a endinsar-te en l’univers microbià, un món invisible que governa la vida!

Objectius

  • Introduir l'alumnat al món dels microbis.
  • Situar els microbis en la jerarquia dels éssers vius.
  • Analitzar el paper dels microbis des d’un punt de vista ambiental, industrial i de salut.
  • Fer ús d’instruments i aparells per l’observació de microbis.
  • Estudiar les tècniques bàsiques de treball i manipulació de microbis en el laboratori.
  • Realitzar aïllament i recompte de microbis.
  • Observar els microbis en una varietat de mostres naturals.
  • Despertar interès i curiositat pel món de la ciència.

Continguts
Les classes pràctiques estaran constituïdes per diferents sessions en què primer s’introduirà l'alumnat coneixements bàsics per treballar en un laboratori de microbiologia (mètodes d’esterilització, tècniques asèptiques de manipulació de microbis, funcionament i observació amb el microscopi òptic).
Després, les pràctiques constaran d’una sèrie d’activitats dirigides a mostrar la ubiqüitat i diversitat del món microbià. Amb aquesta finalitat, l'alumnat pot fer créixer microbis provinents de mostres del seu propi cos o de diferents llocs del laboratori (superfícies i aire) i observar-los posteriorment al microscopi, o observar mostres naturals de diferents tipus, com mostres d’aliments, mostres d’aigua de procedència diversa, etc. En algunes mostres caldrà aplicar tècniques de tinció per poder observar-les millor al microscopi. D’altra banda, es familiaritzarà a l'alumnat amb els mètodes més habituals de recompte i sembra de microbis.

Metodologia:
El curs és eminentment pràctic, i per això totes les activitats es duran a terme en els Laboratoris Integrats de la Facultat de Biociències. Les classes s’acompanyaran de breus explicacions introductòries per a cada pràctica i al finalitzar aquesta, es recopilaran les dades del grup i es discutiran els resultats a través d’un feedback amb l'alumnat. Es propiciarà el treball en parelles.

Observacions:
L'alumnat hauran de dur una bata d’un sol ús, ulleres de protecció i retolador de vidre.

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana del 8 al 12 de juliol