Dinosaures i altres criatures del passat. Iniciació a la recerca paleontològica

Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 25 al 28 de juny de 2019.
Horari: de 9 a 14h., amb una pausa de 30 minuts. El dimarts 25 es convocarà l'alumnat a les 8h.
Professorat: Victor Fondevilla Moreu, Marc Furio Bruno i Judit Marigó.
Lloc de realització: ICTA-ICP i Facultat de Ciències.
Preu: 80€

Places exhaurides

Instruccions de registre i d'inscripció
Accès a la matrícula dels cursos de la setmana del 25 al 28 de juny

Presentació
Quants tipus diferents de dinosaures van existir? Per què van desaparèixer, i com se sap? Què hauríem de fer abans d'anar al camp a buscar fòssils per augmentar les probabilitats d'èxit? Quines coses de les pel·lícules o documentals de dinosaures són certes, especulatives o falses? Aquest curs fa un petit repàs dels trucs que fan servir els paleontòlegs professionals per trobar fòssils i estudiar-los, i explica amb exemples pràctics els avantatges i els límits d'aquesta ciència.

Objectius

 • Estimular la vocació científica d'alumnes de secundària, fent servir els coneixements i les competències adquirides propis de la seva formació acadèmica.
 • Aportar coneixements teòrics i pràctics sobre paleontologia, geologia i biologia
Continguts
 1. Cerca de fòssils, excavació, preparació i estudi
  • Continguts teòrics: geologia i cartografia bàsica per anar a buscar fòssils amb seny; lleis de patrimoni; trucs i eines per excavar i que els fòssils surtin sencers; què cal per preparar els fòssils correctament; altres tècniques de recuperació de fòssils diferents de l'excavació programada; passos per estudiar un fòssil.
  • Part pràctica: cerca de fòssils de petits vertebrats reals a partir de sediment concentrat i identificació de les restes que vagin apareixent.
  • Audiovisual: Els últims dinosaures a Europa
  • Debat - Qüestionari - test
 2. Dinosaures: Biologia, anatomia i diversitat.
  • Continguts teòrics: origen i diversificació dels dinosaures; característiques anatòmiques clau i trets avantatjosos.
  • Part pràctica: classificació d'esquelets de dinosaure de tot el món (dossier) i muntatge d'un esquelet d'au.
  • Audiovisual: Moments claus de la saga Jurassic Park.- Jurassic World.
  • Debat - Qüestionari - test
 3. Orígens humans i tendències evolutives.
  • Continguts teòrics: La història evolutiva dels primats; el hominoïdeus del Miocè; els Homínids d'Àfrica i la sortida dels humans cap a Euràsia; encefalització i tecnologia lítica.
  • Part pràctica: mesures cranials de diferents espècies d'homínids fòssils-maleta didàctica ICP- i representació gràfica dels volums cerebral.
  • Audiovisual: La Odisea de la Especie.
  • Debat - Qüestionari - test.
 4. Evolució. Canvis i adaptacions dels organismes al seu ambient.
  • Continguts teòrics: Com canvien les espècies amb el temps; material genètic i mutacions; canvis ambientals i adaptació; selecció natural; relacions ecològiques entre organismes.
  • Part pràctica: Evolució dental en mamífers-cranis i mandíbules de maleta didàctica ICP-i resolució d'exercicis en dossier.
  • Audiovisual: Futuro Salvaje.
  • Debat - Qüestionari - test.
 5. Extincions. La fi dels dinosaures i d'altres animals prehistòrics i actuals.
  • Continguts teòrics: La desaparició d'espècies; Taxes d’extinció; extinció de fons; extincions massives; les 5 grans extincions del passat; la sisena gran extinció (actual); conservació de la biodiversitat.
  • Part pràctica: Com de lluny estem d'una gran catàstrofe mediambiental? Construcció de gràfiques estadístiques basant-se en els llistats de la UICN Red List of Threatened Species.
  • Audiovisual: Extinciones Masivas-Documental Youtube.
  • Debat - Qüestionari - test. Resum i Conclusions. 'Festa' de Final del curs.


Metodologia
Cada dia hi haurà una petita explicació teòrica d'uns 30 minuts, i es treballarà de manera conjunta per grups una part pràctica. En aquesta part, d'uns 75-90 minuts, es treballarà amb material fòssil i/o amb dossiers d'exercicis, sempre relacionats amb la part teòrica. Es farà un descans d'uns 30 minuts.
La segona part consistirà en la visualització d'un documental o pel·lícula en relació amb el tema tractat, un petit torn de preguntes o debat, i omplir un qüestionari.

Observacions:
L'alumnat hauria de dur material d'oficina i escriptura (llapisos, bolígrafs, goma, escaire i cartabó) i colors. Calculadora. Dispositiu amb connexió a Internet (preferiblement ordinador o tauleta; en el seu defecte, smartphone).

Instruccions de registre i d'inscripció
Accès a la matrícula dels cursos de la setmana del 25 al 28 de juny