Descobrint el fascinant món de la Nanotecnologia

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.
Professorat: Maria José Esplandiu i Xavier Borrise.
Codi curs: 30037

Places exhaurides

Presentació:
La Nanotecnologia es perfila com una eina molt poderosa capaç de revolucionar i canviar la nostra forma de vida. El nanomón està habitat per nano-objectes i nanoestructures que exhibeixen nous fenòmens i propietats inconcebibles en el món macroscòpic, que poden ser explotats per afrontar i solucionar els grans reptes socials en medicina, energia i medi ambient. Es convida a l'alumnat a emprendre un viatge fascinant on podrà descobrir el gran poder del petit.

Objectius:
L'objectiu és introduir el concepte de Nanociència i Nanotecnologia com a disciplines emergents i de caràcter multidisciplinari que estan revolucionant la societat. Es pretén, per una banda, que l'alumnat comprengui les raons que fan que els materials es comportin de manera molt diferent a mesura que se'ls miniaturitza i de com se'ls pot observar, manipular o sintetitzar a nivell de la nanoescala. Per altra banda, es pretén explicar i conscienciar de l'ús d'aquests nanomaterials amb propietats tant sorprenents, i del seu impacte innovador en àrees com la salut, la remediació ambiental, la informació/comunicació, la producció/emmagatzematge d'energia, la síntesi i fabricació de nous materials, etc. També es busca que l'alumnat es conscienciï de la formació multidisciplinària que s'ha d'adquirir per treballar en aquest camp i de les implicacions ètiques, socials i riscs que poden comportar aquestes noves disciplines.

Continguts:
El temari comprendrà els següents punts:

  • Concepte de Nanociència i Nanotecnologia. L'escala nanomètrica.
  • Nanomaterials en la Història i en la Naturalesa. Bioinspiració.
  • Propietats dependents de la mida: efectes superficials.
  • Propietats dependents de la mida: efectes quàntics.
  • Nanomaterials: nanotubs de carboni, grafè i nanopartícules. Materials nanoestructurats. Materials intel·ligents que responen a estímuls. Concepte d'autoensamblatge.
  • Tècniques d'observació i caracterització a nivell de nanoescala: microscopis electrònics i microscopis de proximitat basats en una punta en proximitat amb la mostra.
  • Tècniques de nanofabricació. Aproximació descendent i ascendent.
  • Impacte de la Nanotecnologia en la societat: tecnologies de la informació/comunicació, Biomedicina, energia i remediació ambiental.
  • Efectes secundaris: riscos de la Nanotecnologia, implicacions ètiques i legals.

Metodologia:
La metodologia es basarà en classes teòriques diàries, debats i pràctiques demostratives en laboratoris.

Enllaç al formulari d'inscripció