De la granja a la taula. Per què són segurs el aliments que mengem?

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 9 al 13 de juliol de 2018.
Professorat: Francesc Xavier Such Martí, Pol Llonch Obiols, Montserrat Mor-Mur Francesch, Victoria Ferragut Pérez, Antonio José Trujillo Mesa, Jordi Saldo Periago i Artur Xavier Roig Sagués.
Codi curs: 30045

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
En el passat els aliments d’origen animal eren causa freqüent de malalties degut a la presència en els animals de diferents agents patògens. Ara, en canvi, els aliments que trobem als mercats són segurs. Això és gràcies a diversos procediments de prevenció i control (tractaments tecnològics de conservació i transformació dels aliments incloent la utilització dels additius quan és necessari) que s’apliquen al llarg de la cadena alimentària, des de la granja fins a la taula del consumidor. L’objectiu d’aquest curs és explicar quin són aquests procediments, quan i com s’apliquen. El curs constarà de sessions d’aula, on s’explicaran els fonaments teòrics, i de visites a instal·lacions com les Granges d’Animals o la Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments, així com als laboratoris de la Facultat de Veterinària, on es podran fer pràctiques sobre la forma d’aplicar aquests procediments.

Objectius:
Donar a conèixer i discutir amb l’alumnat els principis generals que s'apliquen a tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al consumidor final, en matèries de maneig animal, condicions higièniques i tecnològiques necessàries per produir aliments innocus i saludables.

Continguts:

  • Seguretat alimentària o innocuïtat alimentària: És el mateix?
  • De què ens hem de protegir? Conceptes de “perill” i “risc” alimentari.
  • “De la granja a la taula”: Per què és necessari un sistema integrat per garantir la seguretat?
  • La salut i l’alimentació dels animals: controlar des de l’origen.
  • El benestar animal influeix en la qualitat dels nostres aliments.
  • Els processos de transformació de les matèries primeres en aliments: com influeixen en la seguretat del que mengem.
  • L’autocontrol a la indústria alimentaria: prevenir és millor que curar.
  • La informació al consumidor: l’etiqueta com a mecanisme de protecció de la salut.
  • El paper de les administracions públiques en la seguretat dels aliments.

Metodologia:
Es desenvoluparà a través de la discussió a classe i de pràctiques al laboratori. 

Enllaç al formulari d'inscripció