Les dades a debat: eines per analitzar dades als treballs de recerca

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 25 al 29 de juny de 2018.
Professorat: Xavier Bardina Simorra i Lluís Antoni Quer i Sardanyons.
Codi curs: 30015

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
L’estadística descriptiva i exploratòria proporciona els elements més bàsics de resum de la informació, un objectiu fonamental en qualsevol àmbit del coneixement i un pas previ per a la inferència. En aquest curs es veuran un conjunt equilibrat i raonat d’instruments d’estadística descriptiva il·lustrats amb exemples, però també analitzats des d’un punt de vista teòric.

Objectius:
L'objectiu d'aquest curs és, en primer lloc, el coneixement de les tècniques descriptives i exploratòries aplicades a resumir la informació continguda en els conjunts de dades experimentals. Un objectiu paral·lel, tant o més important, és la interpretació dels resultats i de les gràfiques en el context de les dades.

Continguts:
Es comença amb l'estudi d'una variable, i seguidament s'inicia l'estudi comparatiu de dues o més variables amb l’anàlisi exploratòria, les taules de contingència i els models de regressió. Per a les pràctiques es treballarà amb el programa DeduceR. En les sessions pràctiques es treballarà amb volums de dades importants, tot practicant metodologies de representació, visualització i resums descriptius de les dades. A partir d’arxius de dades reals, es procurarà que els estudiants defineixin uns objectius de recerca i, convenientment dirigits pels professors, determinin els indicadors i les gràfiques adequats i, seguidament, els calculin efectivament amb l’ajut del software.

Metodologia:
En les sessions de 9:30h a 11:30h realitzarem activitats d’aprenentatge dirigit, amb presentacions teòriques, resolució tutoritzada d’exercicis i anàlisi de situacions pràctiques. En les sessions de 12h a 14h farem pràctiques amb ordinador, procurant que es correspongui amb els elements introduïts a la primera part de la classe o en dies anteriors.

Observacions:
Manual de teoria:
X. BARDINA, M. FARRÉ. Estadística descriptiva. Manuals 54, Servei de Publicacions de la UAB.

Enllaç al formulari d'inscripció