Afecta la fiscalitat el nostre dia a dia?

Adreçat a: alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 2 al 6 de juliol de 2018.
Professorat: Xavier Flotats Tomasa.
Codi curs: 30028

Enllaç al formulari d'inscripció

Presentació:
S´estudiarà com ens afecta la fiscalitat en el nostre dia a dia de forma pràctica i creativa. Per exemple, què hem de fer en les situacions següents: realitzar compres online a través de Wallapop, rebre un premi de loteria, guanyar un premi en un concurs televisiu, ser hereus d´una herència, adquirir un vehicle tant nou com de segona mà, tenir uns diners en un compte situat a Andorra, guanyar uns diners per jugar en apostes online o rebre el lloguer d´un pis o un local comercial. 

També es comentarà com influeixen els paradisos fiscals en la Fiscalitat actual i, a tal efecte, es posarà de relleu la tributació de futbolistes tant mediàtics, com Messi o Cristiano Ronaldo, o d´artistes, com la banda irlandesa U2. 

Objectius:

  • Assolir coneixements en el marc de la tributació de les persones físiques que afecten de forma diària als ciutadans de l´Estat espanyol. 
  • Prendre consciència de la idea de trobar una fiscalitat més justa i redistributiva, no només a nivell nacional, sinó també a nivell europeu.   

Continguts:
Es basarà en l'anàlisi de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l'Impost de Patrimoni i l'Impost de Successions i Donacions. Així mateix, s'estudiarà els criteris de residència fiscal i com afecten en relació als paradisos fiscals.

Metodologia:
Bàsicament serà un curs enfocat a la pràctica i a la creativitat fiscal. S´intentarà i es fomentarà la participació de l'alumnat en debats sobre qüestions fiscals d'interès, així com també s'intentarà construir una fiscalitat més equitativa en base a supòsits pràctics que es presentaran a cada sessió del curs.

Observacions:
L'alumnat haurà de dur fulls, bolígraf i un dispositiu electrònic (tablet/portàtil/mòbil) que es pugui connectar a la xarxa Wifi.

Enllaç al formulari d'inscripció