Programació de pàgines web

Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 8 al 12 de juliol de 2019.
Horari: de 9:30 a 14h., amb una pausa de 30 minuts. El dilluns 8 es convocarà l'alumnat a les 8:30h.
Professorat: Joan Bartrina Rapesta.
Lloc de realització: Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions.
Preu: 90€

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana del 8 al 12 de juliol

Presentació:
Curs pràctic de programació web. Després de realitzar aquest curs, l'alumnat serà capaç de programar pàgines web, sabent quines tecnologies ha d’utilitzar per programar les diferents funcionalitats. 

Objectius:
Apendre a programar pàgines web bàsiques.

Continguts:

  • HTML
  • Cascading Style Sheets (CSS)
  • Javascript
  • PHP
  • AJAX

Metodologia:
El curs s'impartirà seguint una metodologia basada en projectes. L'alumnat haurà de realitzar un projecte, en el nostre cas una pàgina web. A cada sessió es realitzarà una part del projecte, utilitzant les diferents tecnologies: HTML, CSS, Javascript, PHP i AJAX. Per a cada tecnologia es farà una breu presentació del perquè i del com s’utilitza. Cadascuna de les parts es durà a terme de forma guiada amb el professor.

Observacions:
En acabar el curs, els estudiants no seran experts programadors, sinó que tindran una visió general bàsica dels conceptes de la programació web.

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana del 8 al 12 de juliol