De l'ordinador al laboratori: Fem biologia in silico

Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 8 al 12 de juliol de 2019.
Horari: de 9:30 a 14h., amb una pausa de 30 minuts. El dilluns 8 de juliol es convocarà l'alumnat a les 8:30h.
Professorat: Daniel Yero Corona, Inmaculada Ponte Marull i Alicia Roque Cordova.
Lloc de realització: Facultat de Biociències.
Preu: 90€

Places exhaurides

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana del 8 al 12 de juliol

Presentació
A més dels coneguts experiments in vivo i in vitro, existeixen eines informàtiques (in silico) que podem explotar i explorar per recolzar els nostres coneixements i experiments de Biologia. La Informàtica i la Biologia es troben actualment juntes en una disciplina que es coneix com a Bioinformàtica, un dels camps de la ciència més dinàmics i amb més projecció. En aquest curs s'introduirà l'estudiant en aquesta nova disciplina mitjançant sessions pràctiques i visites a laboratoris reals.

Objectius
L'objectiu principal d'aquest curs pràctic és introduir a l'alumnat en aquesta nova disciplina que és la Bioinformàtica, mitjançant la resolució de problemes biològics senzills amb ajuda de l'ordinador i d'Internet. A més mitjançant visites a laboratoris d'investigació on la bioinformàtica forma part de les eines que fan servir els investigadors en els seus projectes. Com ordenar la informació científica? On trobar la llista de tots els éssers vius que es coneixen fins ara? Què és un banc de gens i proteïnes? Com funciona una cèl·lula? Podem explorar dins del nostre genoma? Com clonar in silico un gen o un organisme? A quins organismes ens assemblem més o menys? Són preguntes que l'alumnat aprendrà a solucionar de forma molt senzilla i amb un ordinador durant aquest curs. Un altre objectiu, no menys important, és mostrar els beneficis de l'ús adequat d'Internet.

Continguts
Habilitats bàsiques en el treball amb ordinadors (Windows) i l'ús d'Internet.
Història de la Bioinformàtica. Relació entre la Biologia i la Informàtica. Què és la Bioinformàtica?
Bases de dades en biociències. Conceptes bàsics. Bases de dades de seqüències d'ADN, genomes i proteïnes.
Programes per l'anàlisi de seqüències d'ADN i proteïnes.
Software per la visualització d'experiments biològics (clonació, estructura de proteïnes).
Software per la classificació i comparació d'éssers vius (elements bàsics dels arbres filogenètics).
Informar-se sobre projectes de recerca de la UAB que utilitzen la bioinformàtica.

Metodologia:
Durant el curs es treballarà majoritàriament davant d'un ordinador, realitzant exercicis guiats pel professorat. S'utilitzarà el mètode d'aprenentatge basat en problemes. Es propiciarà el treball en equips i la discussió de la metodologia i resultats per part de l'alumnat mitjançant petites exposicions orals. A més es faran visites a laboratoris d'investigació i entrevistes a investigadors que fan servir la bioinformàtica en els seus projectes.

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana del 8 al 12 de juliol