CSI a la UAB

Adreçat a: alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.
Calendari: del 8 al 12 de juliol de 2019.
Horari: de 9:30 a 14h., amb una pausa de 30 minuts. El dilluns 08 es convocarà l'alumnat a les 8:30h.
Professorat: Xavier Jornada Comin i Cristina Pereira Santos.
Lloc de realització: Facultat de Biociències.
Preu: 90€

Places exhaurides

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana del 8 al 12 de juliol

Presentació:
El curs va dirigit a l'alumnat interessat en l'Antropologia Forense i l'estudi de restes humanes, amb l'objectiu d'arribar a la identificació i la determinació de les causes de la mort. Aprendran les tècniques morfològiques i genètiques que utilitzen els forenses. El plantejament del curs es basa en la resolució d'un cas, en què els i les estudiants passaran per les diferents etapes de l'estudi antropològic, des de la recollida de les restes fins als estudis de laboratori.

Objectius:

 • Conèixer l'àmbit de l'antropologia Forense, les seves tècniques i aplicacions
 • Aplicar les tècniques de l'antropologia forense en la resolució d'un cas

Continguts:

1r dia
 • Presentació dels curs per part del professorat
 • Treball de camp: recollida de mostres
 • Identificació genètica 1: mostres i extracció de DNA
2n dia
 • Identificació de les restes
 • Diagnòstics del perfil biològic de les restes: edat, sexe i estatura
 • Identificació genètica 2: amplificació per PCR de DNA mitocondrial
3r dia
 • Trets individualitzadors: patologia antemortem, perimortem i postmortem
 • Determinació de les causes de mort
 • Identificació genètica 3: seqüenciació de DNA mitocondrial
4t dia
 • Dactiloscòpica
 • Identificació genètica 4: interpretació de les dades genétiques
5è dia
 • Presentació dels resultats de la investigació

Metodologia:
L'alumnat treballarà en grup i veurà les diferents tècniques emprades en l’antropologia forense:

 • Osteobiografía: estudi antropològic i forense de restes esquelètiques humanes. S’utilitzaran ossos humans reals de les coleccions osteològiques de la Unitat d’Antropologia Biològica del BABVE. Es farà servir instrumnetal típic de l’estudi morfològic antropométric, com el peu de rei, la taula osteométrica, el compàs de branques corbes, etc. Com a material de suport hi haurà atlas d’osteologia i anatomia humana, motlles d’esquelets humans...
 • Genètica forense: estudi genètic a partir de restes humanes (òs, pèl, teixit,...) amb la finalitat de la identificació de la persona. Es veuran les tècniques i problemàtica d’extració i amplificació d’ADN en restes humanes. Es veuran els diferents marcadors genètics que es poden utilitzar i com es fa el mostreig dels familiars. S’aprenderà a treballar en un laboratori de genètica forense. Finalment, es veuran les anàlisis més habituals en l’interpretació de les dades genètiques.
 • Dactiloscòpia: estudi de les emprentes digitals (dermatoglifs) amb la finalitat de la identificació i individualització. Es veuren els mètodes de presa d’empremtes digitals i l’estudi del tipus de dactilograma i els trets individualitzadors que fa servir la policia científica.

Observacions:
Les persones participants hauran de portar bata de laboratori, ordinador portàtil, càmera digital o mòbil per poder fer fotografies i material per prendre notes.

Instruccions de registre i d'inscripció
Accés a la matrícula dels cursos de la setmana del 8 al 12 de juliol