Economia

Per l'operativa financera es fa un ús abundant d'eines matemàtiques. L'objectiu proposat per aquest treball és seleccionar algunes d'aquestes eines, descriure-les i aprofundir en la seva aplicació en el camp de les finances. Les aplicacions a estudiar poden trobar-se en diferents àrees com són l'anàlisi de funcions (límits, derivades, integrals), l'àlgebra matricial, o la probabilitat i estadística entre d'altres. El treball es dividirà en tres fases: revisió bibliogràfica, selecció d'aplicacions, estudi i aprofundiment en les aplicacions escollides.

Ramon Prat Casanovas. Departament d'Empresa de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

La Xina ha crescut molt les darreres dècades atraient inversions de tots els sectors industrials i convertint-se en la fàbrica del món. Es proposa analitzar les reformes econòmiques que ha implementat la Xina a la seva economia per aconseguir modernitzar-la i potenciar el seu creixement.

Dídac Cubeiro RodríguezDepartament d'Economia Aplicada de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

El Japó va viure un creixement econòmic sense precedents desprès de la Segona Guerra Mundial que el va convertir en una potència econòmica mundial. Es proposa analitzar les reformes econòmiques i la política industrial que va portar a terme amb tants bons resultats.
Alternativament, es pot analitzar la recessió econòmica que afecta al Japó durant les dues darreres dècades, els problemes estructurals de la seva economia i les solucions que ha d’encarar el Japó del futur.

Dídac Cubeiro RodríguezDepartament d'Economia Aplicada de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

La globalització ha creat un sistema industrial en què les fases de producció intensives en mà d'obra s’han allunyat dels mercats de consum amb una doble afectació: d'una banda pèrdua de llocs de treball industrial a occident i d’altra banda, abaratiment dels productes industrials per als consumidors occidentals. La resposta empresarial davant la pèrdua de competitivitat degut al cost laboral ha estat entrar en un procés d’automatització dels llocs de treball, amb una nova afectació al mercat laboral.

Dídac Cubeiro RodríguezDepartament d'Economia Aplicada de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021..

Formulari d'inscripció

Una de les aplicacions de la simulació estocàstica és la d'estimar l'evolució futura dels preus dels actius financers.
L'objectiu d'aquest treball és descriure el marc teòric de la simulació de preus financers i programar una simulació fent servir algun dels llenguatges habituals per aquesta tasca com poden ser R o Python.

Ramon Prat Casanovas. Departament d'Empresa de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció

La planificació financera personal és una activitat complexa que comporta la presa de decisions que tenen un important impacte a nivell personal o de les llars i també a nivell agregat en l'economia nacional.  
L'objectiu proposat per aquest treball és conéixer quines són les decisions financeres més importants, com ho fan les persones per decidir, detectar possibles errors o mancances, i finalment proposar millores.

Ramon Prat Casanovas. Departament d'Empresa de la UAB
 

La inscripció estarà oberta des del 14 de gener al 24 de gener de 2021.

Formulari d'inscripció