Economia

Per l'operativa financera es fa un ús abundant d'eines matemàtiques. L'objectiu proposat per aquest treball és seleccionar algunes d'aquestes eines, descriure-les i aprofundir en la seva aplicació en el camp de les finances. Les aplicacions a estudiar poden trobar-se en diferents àrees com són l'anàlisi de funcions (límits, derivades, integrals), l'àlgebra matricial, o la probabilitat i estadística entre d'altres. El treball es dividirà en tres fases: revisió bibliogràfica, selecció d'aplicacions, estudi i aprofundiment en les aplicacions escollides.

Ramon Prat Casanovas. Departament d'Empresa de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.

La Xina ha crescut molt les darreres dècades atraient inversions de tots els sectors industrials i convertint-se en la fàbrica del món. Es proposa analitzar les reformes econòmiques que ha implementat la Xina a la seva economia per aconseguir modernitzar-la i potenciar el seu creixement.

Dídac Cubeiro RodríguezDepartament d'Economia Aplicada de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019

El Japó va viure un creixement econòmic sense precedents desprès de la Segona Guerra Mundial que el va convertir en una potència econòmica mundial. Es proposa analitzar les reformes econòmiques i la política industrial que va portar a terme amb tants bons resultats.

Dídac Cubeiro RodríguezDepartament d'Economia Aplicada de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.

L'economia mundial depèn de l'oferta d'un combustible barat, fàcil de transportar i amb una taca de retorn energètic alta: el petroli. El declivi de les reserves i producció mundial de petroli ens acosten a un punt d'inflexió, o zenit de producció (Peak Oil) que canviarà la disponibilitat de petroli barat a l'economia mundial. La transició cap a models energètics que no depenguin d'aquest combustible es fan més necessaris que mai. Com afectarà un encariment del petroli a casa nostra? Avaluarem la petjada ambiental del petroli, escenaris de crisi energètica i oportunitats de canvi en el territori, transport i producció a Catalunya.

Marc Gavaldà Palacín. Departament d'Economia i d'Història Econòmica de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.

Una de les aplicacions de la simulació estocàstica és la d'estimar l'evolució futura dels preus dels actius financers.
L'objectiu d'aquest treball és descriure el marc teòric de la simulació de preus financers i programar una simulació fent servir algun dels llenguatges habituals per aquesta tasca com poden ser R o Python.

Ramon Prat Casanovas. Departament d'Empresa de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.

La planificació financera personal és una activitat complexa que comporta la presa de decisions que tenen un important impacte a nivell personal o de les llars i també a nivell agregat en l'economia nacional.  
L'objectiu proposat per aquest treball és conéixer quines són les decisions financeres més importants, com ho fan les persones per decidir, detectar possibles errors o mancances, i finalment proposar millores.

Ramon Prat Casanovas. Departament d'Empresa de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.

Fa dues dècades, l'economia japonesa va entrar en una greu recessió, que està afectant a la competitivitat de la seva economia. Es proposa analitzar quins problemes i quines solucions ha d'encarar el Japó del futur.

Dídac Cubeiro RodríguezDepartament d'Economia Aplicada de la UAB

La inscripció estarà oberta des del dia 15 de novembre al 20 de desembre de 2019.