Economia

La Xina ha crescut molt les darreres dècades atraient inversions de tots els sectors industrials i convertint-se en la fàbrica del món. Es proposa analitzar les reformes econòmiques que ha implementat la Xina a la seva economia per aconseguir modernitzar-la i potenciar el seu creixement.

Dídac Cubeiro RodríguezDepartament d'Economia Aplicada de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual
Formulari treball en grup

 

El Japó va viure un creixement econòmic sense precedents desprès de la Segona Guerra Mundial que el va convertir en una potència econòmica mundial. Es proposa analitzar les reformes econòmiques i la política industrial que va portar a terme amb tants bons resultats.
Alternativament, es pot analitzar la recessió econòmica que afecta al Japó durant les dues darreres dècades, els problemes estructurals de la seva economia i les solucions que ha d’encarar el Japó del futur.

Dídac Cubeiro RodríguezDepartament d'Economia Aplicada de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual
Formulari treball en grup

 

Durant el segle XIX es van posar les bases de la globalització que estem vivint actualment. Els imperis colonials a l’Àsia Oriental: Indoxina (França), Índies Holandeses (Països Baixos), Filipines (Espanya), Birmània i Malàisia (Regne Unit) van marcar el futur de la regió convivint amb una potència emergent: el Japó, i un imperi en descomposició: la Xina, que començava a perdre poder enfront de les potències occidentals.

Dídac Cubeiro RodríguezDepartament d'Economia Aplicada de la UAB
 

La inscripció estarà oberta fins al 17 de gener de 2022.

Formulari treball individual
Formulari treball en grup