V Olimpíada Clàssica de la UAB

AVDENTES FORTVNA IVVAT

En el marc del Programa Argó de l’ICE de la UAB, l’Equip Argó de Llengües i Cultura Clàssiques i el Grau de Ciències de l’Antiguitat de la UAB, presenten la cinquena edició de l’Olimpíada Clàssica adreçada a alumnat de 2n de batxillerat de Catalunya. L’Olimpíada consistirà en dues proves diferents de grec i de llatí que se celebraran dimecres 10 d’abril de 2019 a la UAB.

Objectius
Els objectius de l’Olimpíada Clàssica són:
 • Fomentar l’estudi de les llengües i la cultura clàssiques.
 • Premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica.
 • Proporcionar un punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la universitat.
Participació
La participació està oberta a l'alumnat dels centres d’ensenyament secundari de Catalunya matriculats durant el curs 2018-2019 en les assignatures de Llatí i/o Grec de 2n de batxillerat. La participació és individual i gratuïta.

Inscripció
 • Les inscripcions es poden realitzar fins diumenge 7 d’abril de 2019.
 • El professorat del centre educatiu és qui fa la inscripció de l’alumnat que vulgui participar en l’activitat.
 • En el formulari hi haurà una entrada per a indicar el nom, cognoms, correu electrònic del professorat que inscriu i el nom del centre educatiu + nom, cognoms i DNI de l’alumnat que hi participa + una entrada per a indicar si la persona es presenta a la prova de grec, a la de llatí o a totes dues.
Lloc i data
L’Olimpíada tindrà lloc dimecres 10 d’abril a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, de 16:00 a 19:15h.
Aula 101 de la Facultat de Lletres de la UAB.
 • 16:00 a 17:30: prova de llatí
 • 17:45 a 19:15: prova de grec
Abans de la prova les persones participants hauran d’acreditar-se amb el seu DNI. És imprescindible que el portin el dia de la prova.

Competències i continguts
La prova es fonamentarà en el currículum de les assignatures de Llatí i Grec de 1r i 2n de batxillerat (decret 142/2008 publicat al DOGC núm. 5183).

Desenvolupament
L’Olimpíada tindrà una durada de 3 hores, més una pausa de 15 minuts, i constarà de dues proves de 90 minuts cadascuna en dues modalitats:
 • Llatí: traducció d’un text breu i 25 preguntes de resposta breu. S’hi inclouran qüestions de morfologia i sintaxi del llatí, de lèxic llatí i etimologia llatina de vocabulari català i castellà, literatura llatina, civilització romana i la seva pervivència en la cultura occidental.
 • Grec: traducció d’un text breu i 25 preguntes de resposta breu. S’hi inclouran qüestions de morfologia i sintaxi del grec, de lèxic grec i etimologia grega de vocabulari català i castellà, literatura grega, civilització grega i la seva pervivència en la cultura occidental.
Els exàmens seran sobre 10 punts: 5 punts seran de la traducció i els altres 5 de les preguntes.
De la part de les preguntes:
 • Cadascuna d’elles val 0,2 punts
 • Les no respostes 0 punts
 • Les respostes errònies restaran 0,2 punts

Les persones participants es poden inscriure només a una de les proves o a totes dues.
Podran portar diccionari (amb apèndix gramatical inclòs).

Premis
El jurat estarà format per professorat del Grau d’Estudis Clàssics de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Es concediran els premis següents, que s’acumularan si escau:
 • S’atorgarà una única matrícula gratuïta de tot el primer curs per a l’estudiant que obtingui la nota més alta de qualsevol de les dues modalitats (grec / llatí) per cursar indistintament el Grau de Ciències de l’Antiguitat o el Grau d’Estudis d’Anglès i de Clàssiques.
 • S’atorgarà un premi de 150€ al primer o primera de cada modalitat (grec / llatí).
 • S’atorgarà un premi consistent en llibres als segons o segones de cada modalitat (grec / llatí).
 • S’atorgarà un diploma als tres primers o primeres de cada modalitat (grec / llatí).
En cas que l’estudiant amb la nota més alta no es matriculi en un dels graus indicats, la matrícula gratuïta recaurà a una altra de les persones premiades (respectant l’ordre dels resultats), si escau.
La resolució d’aquest jurat serà inapel·lable.
Els noms de les persones participants que rebin un premi s’anunciaran divendres 14 de juny de 2019 directament al professorat del centre educatiu que ha inscrit al seu alumnat. La resolució dels premis no es farà pública fins a l’acte de lliurament, que se celebrarà a finals de juny.

Acceptació
La participació a l’Olimpíada Clàssica suposa l’acceptació d’aquestes bases i les decisions que la comissió organitzadora prengui davant de qualsevol contingència.

Comissió organitzadora
Cándida Ferrero, professora agregada de l'Àrea de Filologia Llatina del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB.
Sebastià Giralt, professor agregat de l'Àrea de Filologia Llatina del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB.
Marta Oller, professora agregada interina de l'Àrea de Filologia Grega del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB.
Jordi Pàmias, professor agregat de l'Àrea de Filologia Grega del Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana de la UAB.