Jornades Argó de Geografia 2018


La Geografia al dia: nous i vells conceptes per a l'ensenyament de la Geografia a secundària

L'objectiu d'aquestes Jornades és reflexionar sobre els conceptes bàsics de la ciència geogràfica. Espai, lloc, territori, paisatge, regió i frontera són alguns dels conceptes clau més usats per a entendre la nostra disciplina i l’ensenyament de la Geografia. Parlar sobre el valor d’aquests conceptes i preguntar-nos si encara ens poden ajudar a entendre el món que ens envolta i a ensenyar geografia a secundària. O per contra, pensar si a l’actualitat en tenim d’altres de més útils a l’hora de fer-ho.

Les Jornades comencen amb una sortida de camp per Barcelona un dissabte al matí i continuen amb dues tardes de dilluns del mes d’abril.


Calendari

7 d'abril de 2018 de 10 a 14h.
Visita a l’àrea olímpica de la Vall d’Hebron
amb Francesc Muñoz Ramírez, professor del Departament de Geografia de la UAB

L’itinerari proposa una reflexió sobre els processos de transformació urbana en termes de llegat urbanístic i social. En aquest sentit, l’evolució posterior i situació actual de les quatre àrees olímpiques intensament transformades amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992 a Barcelona, constitueixen un molt bon exemple de les dinàmiques urbanes de canvi de la ciutat a partir de l’organització de grans esdeveniments urbans. En el cas concret de l’àrea olímpica de la Vall d’Hebron, es tracta d’un sector de gran interès no només pel que fa a la seva situació original en termes de vora urbana sinó en relació al tipus de projecte d’espai públic amb equipaments que es va implementar.

L’itinerari planteja una visió comparativa en tres sentits:

  • En primer lloc, a partir d’algunes preexistències encara localitzables al teixit urbà que permeten explicar el canvi morfològic i funcional de l’àrea a partir de la implementació del projecte d’espai públic.
  • En segon lloc, a partir de la pròpia evolució del projecte i l’estat actual 25 anys després.
  • En tercer lloc, a partir dels diferents nous projectes que s’implementaran en el futur immediat i que representen un nou procés de transformació urbana d’alguns sectors concrets de l’àrea del parc.


9 d'abril de 2018 de 16 a 19h.
Sis conceptes clau de la Geografia
Tres geògrafes i tres geògrafs ens en parlaran

 

  • PAISATGE, a càrrec de Rosa Català, professora de secundària a l’Institut Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat.
  • TERRITORI, a càrrec d’Oriol Nel·lo, professor del Departament de Geografia de la UAB.
  • ESPAI, a càrrec de Núria Benach, professora de Departament de Geografia Humana de la UB.
  • LLOC, a càrrec de Mireia Baylina, professora del Departament de Geografia de la UAB.
  • REGIÓ, a càrrec de Josep Oliveras, professor emèrit del Departament de Geografia de la URV.
  • FRONTERA, a càrrec d’Abel Albet, professor Departament de Geografia de la UAB.

Moderador: Enric Mendizabal, professor del Departament de Geografia de la UAB. Durant 15 minuts cada ponent presentarà el concepte i, posteriorment, el moderador plantejarà algunes preguntes.

16 d'abril de 2018 de 16 a 19h. 
16.00 Presentació
16.10 Conferència Geohumanitats, diàlegs transdisciplinar entre geografia i les humanitats

 

a càrrec d'Antoni Luna, professora del Departament d'Humanitats de la UPF
17.10 Preguntes
17.30 Descans
17.40 Presentació d’experiències realitzades a l’aula per part de professorat de secundària.
18.30 Debat


Certificació: Tot i que us podeu inscriure a cadascuna de les sessions per separat, de cara a la certificació us heu d'inscriure i assistir a totes tres sessions per tenir dret a certificat.

Lloc: Les sessions del 9 i el 16 d'abril es faran a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.
Horari: La sortida del dia 7 serà de 10 a 14 h. Les sessions del 9 i el 16 d'abril seran de 16 a 19h.
Preu: Totes les sessions són gratuïtes, però heu de fer la inscripció si voleu assistir-hi.


Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per tenir dret al certificat heu d'assistir a totes les sessions i signar cada dia als fulls de control d'assistència.

Si només assistiu a alguna de les sessions i necessiteu un justificant d'assistència ens l'heu de sol·licitar per correu electrònic a ga.ice@uab.cat