III Trobada de professorat d'economia de secundària i universitat: l'economia del comportament i el currículum d'economia

Trobada Professorat Economia


En col·laboració amb el Departament d’Ensenyament i la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB hem preparat una tarda de reflexió sobre la Teoria del comportament.
Richard H. Thaler (Universitat de Chicago) ha rebut el Premi Nobel d’economia d’enguany pel seus estudis sobre l’economia del comportament. Aquesta disciplina combina els ensenyaments de la economia i la psicologia per entendre i predir millor el comportament humà. Per això es desenvolupen models i es realitzen experiments de camp per deduir com es comportaran les persones en diferents contextos. Aquest coneixement s’utilitza per dissenyar intervencions a gran escala i millors polítiques públiques.

PROGRAMA

16.00 Conferència

Richard H. Thaler i la seva teoria guardonada amb el Premi Nobel 2017
A càrrec de Pedro Rey

17.00 Intercanvi d'experiències de secundària
  • Presentació del treball de recerca Monbike, a càrrec de Lourdes Llorens
  • L'ús dels jocs a economia al Batxillerat, a càrrec d'Elena Carbonell, de l'INS Montserrat de Barcelona

18.00 Pausa

18.30 Presentació dels currículums de secundària i dels graus de la universitat
Rosa Maria Pros, assessora tècnica d'economia del Departament d'Ensenyament
Valeri Sorolla, vicedegà d'estudiants i comunicació de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB

19.30 Taula rodona
Els currículums d'economia i d'economia de l'empresa a batxillerat i la seva continuïtat a la universitat

A la taula rodona participaran docents de la Universitat, de secundària i del Departament d’Ensenyament amb l’objectiu de reflexionar sobre com des d’aquest àmbit ajudem els estudiants a desenvolupar les competències  de la matèria i les competències tranversals. 

  • Elena Carbonell, professora d’ensenyament secundari
  • Pedro Gozalbo, professor d’ensenyament secundari
  • Rosa Maria Pros, assessora d’economia del Departament d'Ensenyament
  • Consol Torreguitart, vicedegana d'ordenació acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB
  • Judith Panades, vicedegana d'Inserció Laboral, d'Ocupabilitat i de Pràctiques de la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB
     

Destinataris: Professorat de secundària i de CFGS que imparteix assignatures d’Economia i Empresa, professorat universitari que imparteix assignatures de primer i coordinadors/es de titulacions.
Data: 12 d'abril de 2018
Lloc de realització: Facultat d'Economia i Empresa de la UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

Amb la col·laboració de  

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Per obtenir la certificació haureu de signar als fulls corresponents, que trobareu a la secretaria de la Trobada fins a les 6 de la tarda.