Geografia més enllà de les PAU. La geografia que ensenyem és l'adequada per l'alumnat del segle XXI?

Geografia més enllà de les PAU. Repensem el currículum. La geografia que ensenyem és l'ad

Us presentem unes jornades per pensar i debatre sobre l’ensenyament i aprenentatge de la geografia. Quin paper juga el currículum de secundària? I la selectivitat? Quines disfuncions es produeixen? Com podem avançar?


PROGRAMA

Dijous 30 de març, de 16:00 a 18:45h.
El currículum de la Geografia a secundària i batxillerat


16:00 Presentació de la Jornada a càrrec de Marta Simon, coordinadora del Programa Argó de l'ICE de la UAB.

Ponències:
Moderador: Albert Pèlachs, professor del Departament de Geografia de la UAB.

16:15 Montserrat Oller, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials de la UAB, i coordinadora de l’Especialitat de Geografia i Història del Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària.
16:45 Neus González, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de les Ciències Socials i membre del grup de recerca GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, UAB).
17:15 Josep Pintó, professor del Departament de Geografia de la UdG i responsable de la comissió que elabora la prova de selectivitat de Geografia.
17:45 Consolació Genovart, doctora en Geografia i professora associada al Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears (l’any 2016 va defensar la tesi “La Geografia de les Illes Balears a l’educació secundària: llibres de text i col·lectiu docent”).

18:15 Propostes de debat en base a experiències docents. Equip Argó de Geografia de l'ICE de la UAB.

18:30 Debat final (15’).

Dissabte 1 d'abril , de 10:00 a 13:30h.
Sortida al 22@ del Poblenou


A càrrec d'Esteve Dot, professor de geografia de la UAB.

Dijous 6 d'abril , de 16:00 a 18:45h.
Quina és la geografia que ens agradaria fer?


Ponències:
Moderadora: Anna Ortiz, professora del Departament de Geografia de la UAB.

16:00 Roser Batllori, professora del Departament de Didàctiques Específiques de la UdG.
16:30 Jesús Granados, professor lector en Ensenyament de la Geografia i les Ciències Socials de la UdG. Membre de l’Institut de Recerca Educativa i del grup de recerca GRECA.
17:00 Àngel Cebollada, professor del Departament de Geografia de la UAB.
17:30 Eliana González, geògrafa i Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària.

18:00 Experiències diverses de docents de professorat de secundària i batxillerat amb Ricard de los Aires, professor de secundària.

18:15 Debat (30’).
Lloc de realització de les sessions dels dijous: Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.

Totes les sessions són grauïtes, però heu de fer la inscripció si voleu assistir-hi.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per tenir dret al certificat heu d'assistir a les tres sessions i signar cada dia als fulls de control d'assistència.

Si només assistiu a una o dues de les sessions i necessiteu un justificant d'assistència ens l'heu de sol·licitar per correu electrònic a ga.ice@uab.cat