Geografia més enllà de les PAU. La geografia que ensenyem és l'adequada per l'alumnat del segle XXI?

Us presentem unes jornades per pensar i debatre sobre l’ensenyament i aprenentatge de la geografia. Quin paper juga el currículum de secundària? I la selectivitat? Quines disfuncions es produeixen? Com podem avançar?


PROGRAMA

Dijous 30 de març, de 16:00 a 18:45h.
El currículum de la Geografia a secundària i batxillerat


16:00 Presentació de la Jornada a càrrec de Marta Simon, coordinadora del Programa Argó de l'ICE de la UAB.

Ponències:
Moderador: Albert Pèlachs, professor del Departament de Geografia de la UAB.

16:15 Montserrat Oller, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i les Ciències Socials de la UAB, i coordinadora de l’Especialitat de Geografia i Història del Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària.
16:45 Neus González, professora del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i de les Ciències Socials, Àrea de Didàctica de les Ciències Socials i membre del grup de recerca GREDICS (Grup de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, UAB).
17:15 Josep Pintó, professor del Departament de Geografia de la UdG i responsable de la comissió que elabora la prova de selectivitat de Geografia.
17:45 Consolació Genovart, doctora en Geografia i professora associada al Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears (l’any 2016 va defensar la tesi “La Geografia de les Illes Balears a l’educació secundària: llibres de text i col·lectiu docent”).

18:15 Propostes de debat en base a experiències docents. Equip Argó de Geografia de l'ICE de la UAB.

18:30 Debat final (15’).


Dissabte 1 d'abril , de 10:00 a 13:30h.
Sortida al 22@ del Poblenou


A càrrec d'Esteve Dot, professor de geografia de la UAB.


Dijous 6 d'abril , de 16:00 a 18:45h.
Quina és la geografia que ens agradaria fer?


Ponències:
Moderadora: Anna Ortiz, professora del Departament de Geografia de la UAB.

16:00 Roser Batllori, professora del Departament de Didàctiques Específiques de la UdG.
16:30 Jesús Granados, professor lector en Ensenyament de la Geografia i les Ciències Socials de la UdG. Membre de l’Institut de Recerca Educativa i del grup de recerca GRECA.
17:00 Àngel Cebollada, professor del Departament de Geografia de la UAB.
17:30 Eliana González, geògrafa i Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària.

18:00 Experiències diverses de docents de professorat de secundària i batxillerat amb Ricard de los Aires, professor de secundària.

18:15 Debat (30’).

Lloc de realització de les sessions dels dijous: Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB.

Totes les sessions són grauïtes, però heu de fer la inscripció si voleu assistir-hi.

Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Per tenir dret al certificat heu d'assistir a les tres sessions i signar cada dia als fulls de control d'assistència.

Si només assistiu a una o dues de les sessions i necessiteu un justificant d'assistència ens l'heu de sol·licitar per correu electrònic a ga.ice@uab.cat


Formulari d'inscripció