II Trobada de professorat d'economia de secundària i universitat: "Actualització científica i recursos per a les aules"

Les matèries relacionades amb l’economia en el currículum de secundària pretenen aportar als alumnes coneixements de cultura econòmica i dialèctica, i de raonament econòmic i modelització. Això suposa tractar els continguts amb una metodologia que permeti introduir els models més utilitzats per a l’anàlisi econòmica. L’alumnat ha de poder donar respostes coherents als principals temes de debat econòmic i fer-ho aportant una reflexió crítica sobre les causes dels problemes, coneixent algunes de les possibles solucions proposades per les escoles de pensament econòmic.
En el moment d’analitzar els problemes d’adaptació dels estudiants de l’ensenyament secundari als estudis universitaris, sembla oportú fer una reflexió específica referida a les diferències entre les metodologies de gestió d’aula.

Objectiu:
En aquesta sessió, posarem l’accent en les novetats que han aportat els premis Nobel a la teoria dels contractes i a informar sobre els programes dels diferents graus que ofereix la Facultat d’Economia i Empresa. A la segona part ens presentaran experiències que ens permetin orientar la docència de les assignatures d'economia i empresa cap a metodologies més reflexives i participatives, tant des del punt de vista de la realitat de la secundària com des de la Universitat.

PROGRAMA

16:20 Recepció

16:30 Conferència sobre els premis Nobel: La teoria dels contractes
Contribucions de Oliver Hart y Berg Holmström a la teoría de contratos
A càrrec de Jesús David Pérez Castrillo, Departament d'Economia i d'Història Econòmica

Els premis Nobel Oiver Hart i Berg Holmström estudien els contractes, els seus terminis i els incentius en situacions en què el contractant i el contractat tenen diferents objectius i diferent informació (problema de risc moral o de agencia).

17:30 Presentació dels Graus d'Economia
A càrrec de Valeri Sorolla, Departament d'Economia i d'Història Econòmica, vicedegà d'estudiants i comunicació.

18:15 Pausa Cafè

18:45 Presentació d'experiències docents

- Explicació del projecte Viu l'economia en primera persona
Judith Panadés i Dolors Márquez, Departament d'Economia i Història Econòmica de la UAB.
- Proposta d'estada a l'empresa
Lourdes Cazorla Puig i Meritxell Grasa Bastida, Institut Els Tres Turons d'Arenys de Mar.
- Gerència, presentació del joc per fer comprendre l'oferta i el mercat de competència perfecta
Marta Vilardell Panicot, Institut Castell del Quer.

20:00 Propostes de formació permanent dels professors d’economia. (Seminari)

Destinataris: Professorat de secundària i de CFGS que imparteix assignatures d’Economia i Empresa, professorat universitari que imparteix assignatures de primer i coordinadors/es de titulacions.
Data: 2 de març de 2017
Lloc de realització: Sala d'Actes, Facultat d'Economia i Empresa de la UAB, Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
Organitzen: Facultat d’Economia i Empresa, el representant de la rectora per a la secundària i Programa Argó de l’ICE de la UAB.

Inscripcions:

L'assistència a aquesta trobada no està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Si necessiteu un certificat d'assistència, ens el podeu demanar per correu electrònic a l'adreça ga.ice@uab.cat