Matemàtiques

En què consisteix

Recerques per aprendre és una modalitat Argó que té la finalitat de donar a conèixer les recerques que es fan des de diferents àrees de coneixement de les diverses facultats de la UAB. 

Aquesta activitat va dirigida a alumnat de 1r i 2n de Batxillerat i és en format conferència en línia. 

Data: dilluns, 9 de maig de 2022 

11.30 a 12:20h

Conferència: Aprenentatge Automàtic per a la predicció del risc de morir a l’UCI, a càrrec de Rosario Delgado, professora del Departament de Matemàtiques de la UAB

La medicina és una de les fronteres actuals més interessants del coneixement humà. Fer pronòstics acurats, és a dir, predir l’evolució dels pacients, és clau per a l’atenció mèdica, molt especialment a l’UCI. En aquesta xerrada s’explicarà de manera divulgativa la construcció d’un model de Machine Learning (Aprenentatge Automàtic), basat en xarxes Bayesianes, per a fer el pronòstic vital dels pacients crítics ingressats a l’UCI, és a dir, per a predir el resultat (Viu/Mort), així com per a avaluar el seu risc de mort, a partir de les seves característiques (demogràfiques, comorbiditats, gravetat, etc.). Aquest model s’ha validat a partir d’una base de dades de l’Hospital de Mataró (de 2016 a 2019), i s’ha comparat amb altres classificadors de Machine Learning, així com amb el procediment que es segueix habitualment basat en la puntuació APACHE II, mostrant una millor capacitat predictiva. Els Sistemes Experts basats en models com el que hem desenvolupat serveixen per ajudar els experts en la presa de decisions en situacions complexes, com és el cas de la cura dels pacients a les UCIs hospitalàries.  

11:20 a 13:00 h - Torn obert de paraules 

Activitat gratuïta.

Formulari d’inscripció: Recerques per aprendre - Matemàtiques