Ciències

Lloc de l'estada
Departament de Matemàtiques de la UAB

Objectius de l’estada

 • Apropar-se a la matemàtica des de diferents situacions.
 • Assistir a tallers matemàtics i participar-hi activament.
 • Reforçar el coneixement matemàtic. 
 • Millorar el raonament lògic.

Tasques a desenvolupar per l’estudiant durant l’estada:
Tallers als que es participarà:

 • Jocs d’atzar: anàlisi i estratègies
 • La geometria d'un rusc d'abelles.
 • Jocs d'atzar: anàlisi i estratègies.
 • La criptografia, un duel d'enginy.
 • Embolica que fa fort! (matemàtiques en objectes quotidians).
 • L’origami a l’antiga Xina. Del cub de Mitsunobu Sonobe als políedres modulars.
 • Les meravelles de la Geometria.
 • Les Matemàtiques d'una càmera digital.

Treballs de recerca que es proposa
Es donarà suport i consell sobre temes relacionats amb l'estada.

Perfil de l'estudiant

 • Interès per les Matemàtiques.
 • Interès en la resolució de problemes i la modelització matemàtica de diferents situacions.
 • Participatiu i ganes d'aprendre

Professorat
Giulia Binotto, Joan Bosa Puigredon, Rosa Camps Camprubí, Joan Josep Carmona Domènech, Natàlia Castellana Vila i Jaume Coll Guerrero. Coordinador: Joan Orobitg i Huguet.
Formulari d'inscripció a les estades

Lloc de l'estada
Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Campus de la UAB

Objectius de l’estada:
Es proposa una estada d’introducció a alguna de les tècniques que es fan servir per sintetitzar, caracteritzar i entendre els nous materials que s’investiguen a l’ICMAB (http://icmab.es/). En particular s’estudiaran les següents tècniques: Microscòpies electròniques de transmissió (TEM) i d’escombrat (SEM), difracció de raigs-X (DRX), magnetometria mitjançant SQUID, i tècniques de caracterització i de preparació de materials orgànics així com la possibilitat de visitar una sala blanca (laboratori on es controla de forma rigorosa paràmetres com la temperatura, humitat, pressió, nombre de partícules en aire). Aquests laboratoris de caracterització i preparació de materials pertanyen els Serveis Cientific-tècnics de l’ICMAB.

Tasques a desenvolupar durant l'estada
En la primera part de l’estada els estudiants tindran l’oportunitat de visitar diferents laboratoris dels Serveis Cientificotècnics de l’ICMAB esmentats anteriorment i en una segona part es proposarà un cas pràctic relacionat amb les tècniques de caracterització i preparació de materials estudiats.

Perfil de l'estudiant
L’estada està adreçada a estudiants amb interès i motivació per les ciències, en especial la química, la física i la cristal·lografia aplicades a la ciència de materials.

Professorat
Amable Bernabé Mateos, Bernat Bozzo Clossas, Francisco Javier Campos López, Ana Esther Carrillo Fernández, Anna Crespi  Revuelta, Joan Esquius Fuentes, Marta Gerbolés Gibert, Luigi Morrone, Judith Oró Solé, David Piña Muñoz, Neus Romà Buyreu i Ferran Vallés Pérez.

Formulari d'inscripció a les estades