Cinema en acció

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021
Horari: de 9:30 a 14 h
Professorat: Elisabet Cabeza Gutés 
Lloc de realització: Facultat de Ciències de la Comunicació
Preu: 90 €

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).

Places exhaurides

Presentació
El curs facilita familiaritzar-se amb la història i el llenguatge cinematogràfic, dels clàssics de Hollywood als blockbusters i sèries de TV. Una mirada creativa sobre el setè art i els mecanismes que el fan possible. Cinema en acció ofereix un primer tast per conèixer els oficis de la indústria i com una idea es tradueix en imatges a la pantalla. 

Objectius

  • Familiaritzar-se amb conceptes i noms clau de la història del cinema.
  • Aprendre a analitzar una pel·lícula a partir d'exemples clàssics i actuals.
  • Professions del cinema: qui fa què perquè una història es tradueixi en imatges a la pantalla?
  • Pensar en imatges: el procés d'escriptura de guió i de producció a partir d'exercicis pràctics. 

Continguts

  1. El cinema com a indústria i art d'entreteniment. Hollywood i models alternatius.
  2. Gèneres cinematogràfics, sagues i superproduccions.
  3. Com es fa el cinema? Professions i processos creatius que intervenen en la gestació d'una producció cinematogràfica del guió a l'estrena.

Metodologia
Classe magistral, visionats i exercicis pràctics d'anàlisi i de creació individual i treball en grup per tal d'aplicar els conceptes estudiats.

Observacions
L'alumnat ha de portar una càmera digital (si és possible) o un mòbil i material per prendre notes. 

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).