Tècniques de seguiment de fauna salvatge

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021
Horari: de 9.30 a 14 h
Professorat: Jordi Bartolomé Filella i Araceli Gort Esteve 
Lloc de realització: Aules i laboratoris de la Facultat de Veterinària 
Preu: 90 €

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).

Places exhaurides

Presentació
El curs pretén que l'alumnat es familiaritzi amb tècniques d'observació, monitoratge i estudi d'animals salvatges. Aquestes tècniques inclouen l'ús de diversos tipus d'aparells, com trampes fotogràfiques, telèmetres, drons o sistemes de posicionament global (GPS). També inclouen l'observació directa de la fauna de forma sistematitzada, mitjançant transsectes, aguaits o captures i l'observació indirecta, a partir de l'anàlisi de restes recollides en el camp. 

Objectius

 • Motivar a l'alumnat en l'estudi, seguiment i gestió de la fauna salvatge del nostre territori.
 • Adquirir coneixements teòric-pràctics que serveixin de fonament a l'alumnat que vulgui cursar graus dins de l'àmbit de ciències de la vida. 

Continguts

1r dia

 • Sessió teòrica: introducció al curs. Mètodes per determinar la presència de fauna: fototrampeig, aguaits, drons, rastres i enregistraments acústics. 
 • Sessió pràctica: introducció al fototrampeig. 

2n dia

 • Sessió teòrica: mètodes per determinar l'abundància, la diversitat i la distribució (1): transsectes (distance smapling). Seguiment amb GPS. 
 • Sessió pràctica: ús de telèmetres i collars GPS. 

3r dia

 • Sessió teòrica: mètodes per determinar l'abundància, la diversitat i la distribució (2): captura i recaptura, transsectes de diversitat. 
 • Sessió pràctica: trampes de captura d'animals vius. 

4t dia

 • Sessió teòrica: mètodes per determinar la dieta de la fauna: observació directa, mètodes fisicoquímics, mètodes moleculars, identificació de restes microscòpiques. 
 • Sessió pràctica: anàlisi microhistològica de femtes d'herbívors. 

5è dia

 • Sessió teòrica: exemples d'estudis realitzats.
 • Sessió pràctica: recollida de trampes fotogràfiques i observació de resultats. 

Metodologia
El curs s'organitzarà en dues sessions diàries, una teòrica a l'aula i una pràctica al laboratori o al campus de la UAB. 

Observacions
L'alumnat cal que porti una bata de laboratori.

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).