Taller: Vine a descobrir el Dret

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 5 a 9 de juliol de 2021 
Horari: de 9:30 a 14 h
Professorat: Josep Cañabate Pérez
Lloc de realització: Facultat de Dret de la UAB
Preu: 90 €

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).

Places exhaurides

Presentació
Aquest curs té com a objectiu principal tenir una aproximació al món del dret i de la justícia. S'explicaran quines són les branques principals del dret, així com els conceptes bàsics de la disciplina (p. ex. què és un contracte, com funciona el dret penal, etc.). El curs tindrà un enfocament molt pràctic bast en casos que hauran de resoldre els estudiants. 

Objectius

 • Aprendre els elements bàsics del dret i del sistema de justicia
 • Conèixer conceptes jurídics fonamentals 
 • Etendre com funciona el món jurídic i l'administració de justícia 

Continguts

 1. Què és el dret. Dret públic/privat. Intern/Internacional. Estatal/Europeu/autonòmic. 
  • Fonts del dret. Branques del dret. 
 2. Concepte de contracte  
  • Exemplificació visualitzant aquells contractes ordinaris del dia a dia gràfics. Característiques dels contractes. 
  • Tutorització socràtica. 
  • Principis bàsics de la contractació. 
  • Distinció entre contracte mercantil i civil (opcional). 
  • Distinció de la perspectiva del consumidor vs. empresari. 
  • Petita reflexió sobre diferències i distinció doctrinal bàsica però clara i entenedora per distingir els conceptes i comprendre la protecció d'un usuari ordinari vs. un empesari PF o PJ. 
  • Creació d'un contracte ordinari. 
 3. Principis generals del dret sancionador (important explicar les tres diferències bàsiques entre sancions administratives i sancions penals).
  • Pràctica: creació del seu propi reglament (conductes + sancions)
  • Finalitats de la pena. 
 4. Resolució d'un cas pràctic.
 5. Dret en família: famílies i dret aplicable. 
 6. Dret laboral. 

Metodologia
La metodologia es basa en l'explicació de continguts teòrics i en la seva aplicació pràctica a través d'exercicis i resolució de casos coneguts. El treball en grup és molt important com a metodologia d'aprenentatge en aquest curs. Finalment, l'aprenentatge entre iguals, ja que es fomenta l'anàlisi i discussió amb pensament crític de diversos temes.

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).