Taller: Simulació Parlamentària a la UAB

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 12 de juliol al 16 de 2021
Horari: de 9.30 a 14 h
Professorat: Josep Cañabate Pérez
Lloc de realització: Facultat de Dret
Preu: 90 €

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).
Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU

Presentació
Aquest curs té com a objectiu conèixer el funcionament del sistema parlamentari, així com de les principals institucions de l'Estat. L'enfocament serà molt pràctic, basat en el treball parlamentari dels grups polítics ficticis. 

Objectius

 • Aprendre el sistema parlamentari d'un Estat Social i democràtic
 • Aprendre el funcionament intern d'un parlament en plenari i comissions
 • Entendre com s'exerceix el control parlamentari al govern 

Continguts

La durada de les següents sessions serà d'una hora aproximadament.

 1. Estat i institucions
 2. Funcionament de la simulació
 3. Creem els partits polítics
 4. Reunió de grups
 5. Roda de premsa
 6. Secció plenària
 7. Elecció de la presidència del parlament
 8. Sessió plenària. Presa en consideració
 9. Treball en comissions
 10. Sessió de control al Govern
 11. Reunió de grups
 12. Sessió plenària - Debat de lleis 

Metodologia
La metodologia es basa en l'explicació de continguts teòrics i en la seva aplicació pràctica a través d'exercicis i de competició (lligueta de debat). El treball en grup és molt important com a metodologia d'aprenentatge en aquest curs. Finalment, l'aprenentatge entre iguals, ja que es fomenta l'anàlisi i discussió amb pensament crític de diversos temes. 

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).
Accés a la inscripció amb NIU
Accés a la inscripció sense NIU