Introducció a la llengua i cultura xineses

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021
Horari: de 9.30 a 14 h
Professorat: Pablo Viladiu Illanas
Lloc de realització: Facultat de Traducció i d'Interpretació
Preu: 90 €

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna i el document de Declaració responsable quant a la Covid-19 degudament emplenats i signats. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers). 

Places exhaurides

Presentació
Aquest és un curs per iniciar-se en el coneixement de la llengua i cultura xineses de forma molt pràctica i fent especial èmfasi en tots aquells aspectes que sorprenen i captiven a l'alumnat d'arreu. Una vegada acabat el curs, l’alumnat serà capaç de presentar-se en xinès, dir la seva edat i nacionalitat, expressar l’hora i la data, el número de telèfon i també podrà parlar sobre els estudis, la família i les llengües que parla.
A més a més, en aquest curs també s’estudiaran aspectes de caire cultural com les supersticions, la cuina xinesa, l’horòscop i trets generals d’aquesta cultura mil·lenària. 

Objectius

  • Aprendre coneixements bàsics de la llengua i cultura xineses d’una forma pràctica i amena.
  • Saludar i acomiadar-se, donar les gràcies i respondre, demanar i dir el nom i el cognom, demanar i dir l’edat, demanar i dir el número de telèfon, demanar i donar informació sobre dates, demanar l’hora i dir quina hora és, demanar i dir la nacionalitat, demanar i dir on es viu, demanar i donar informació sobre les llengües que es parlen, demanar i donar informació sobre la família i sobre els estudis.
  • Conèixer trets generals de la cultura xinesa: situació, horòscop, cuina, població, llengües, supersticions, etc.

Continguts
El curs es divideix en tres parts principals: continguts culturals, continguts de llengua i pràctica d'aquests continguts.

Metodologia
Classes pràctiques i teòriques.

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna i el document de Declaració responsable quant a la Covid-19 degudament emplenats i signats. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).