De la granja a la taula. Per què són segurs els aliments que mengem?

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i de 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 28 de juny al 2 de juliol de 2021
Horari: de 9.30 a 14 h
Professorat: Victoria Ferragut, Dolors Izquierdo, Pol Llonch, Montserrat Mor-Mur, Brayan Roger, Jordi Saldo i Antonio José Trujillo 
Lloc de realització: Facultat de Veterinària
Preu: 90 €

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna i el document de Declaració responsable quant a la Covid-19 degudament emplenats i signats. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers). 

Inscripció tancada

Presentació
T'agradaria veure les pràctiques de maneig i benestar animal que es fan a les granges i visitar una planta pilot de tecnologia dels aliments per conèixer els tractaments aplicats a la indústria alimentària per tal d'assegurar la qualitat dels aliments? En aquest curs podràs fer aquestes visites i obtenir llet per elaborar un formatge fresc a banda d'analitzar la contaminació microbiològica com a manipuladors d'aliments. 

Objectius
Donar a conèixer i discutir amb l'alumnat els principis generals que s'apliquen a tota la cadena alimentària, des de la producció primària fins al consumidor final, en matèries de maneig animal, condicions higièniques i tecnològiques necessàries per produir aliments innocus i saludables.

Continguts

  • Seguretat alimentària o innocuïtat alimentària: És el mateix?
  • De què ens hem de protegir? Conceptes de "perill" i "risc" alimentari
  • De la granja a la taula. Per què és necessari un sistema integrat per garantir la seguretat?
  • La salut i l'alimentació dels animals: controlar des de l'origen
  • El benestar animal influeix en la qualitat dels nostres aliments
  • Els processos de transformació de les matèries primeres en aliments: com influeixen en la seguretat del que mengem
  • L'autocontrol a la indústria alimentària: prevenir és millor que curar
  • La informació al consumidor: l'etiqueta com a mecanisme de protecció de la salut
  • El paper de les administracions públiques en la seguretat dels aliments

Metodologia
Discussió a classe i laboratori.

Observacions
L'alumnat cal que porti llibreta i boli. 

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna i el document de Declaració responsable quant a la Covid-19 degudament emplenats i signats. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).