CSI a la UAB

Informació del calendari i del contingut del curs

Adreçat a: alumnat de 3r i 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat i Cicles Formatius
Calendari: del 12 de juliol al 16 de 2021
Horari: de 9.30 a 14 h
Professorat: Ferran Estebaranz Sanchez i Cristina Maria Pereira Dos Santos
Lloc de realització: Laboratoris integrats i aules d'informàtica de la Facultat de Biociències
Preu: 90 €

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers).

Places exhaurides

Presentació
El curs va dirigit a les i els estudiants interessats en l'Antropologia Forense que estudia les restes humanes amb l'objectiu d'arribar a la identificació i la determinació de les causes de la mort. Aprendran les tècniques morfològiques i genètiques que utilitzen els forenses. El plantejament del curs es basa en la resolució d'un cas, en què els i les estudiants passaran per les diferents etapes de l'estudi antropològic, des de la recollida de les restes fins als estudis de laboratori.

Objectius

 • Conèixer l'àmbit de l'antropologia forense, les seves tècniques i aplicacions
 • Aplicar les tècniques de l'antropologia forense en la resolució d'un cas

Continguts

1r dia

 • Presentació del curs per part del professorat
 • Treball de camp: recollida de mostres
 • Identificació genètica 1: mostres i extracció de DNA

2n dia

 • Identificació de les restes
 • Diagnòstics del perfil biològic de les restes: edat, sexe i estatura
 • Identificació genètica 2: amplificació per PCR de DNA mitocondrial

3r dia

 • Trets individualitzadors: patologia antemortem, perimortem i postmortem
 • Determinació de les causes de mort
 • Identificació genètica 3: seqüenciació de DNA mitocondrial

4t dia

 • Dactiloscòpica
 • Identificació genètica 4: interpretació de les dades genètiques

5è dia

 • Presentació dels resultats de la investigació

Metodologia
Els i les estudiants treballaran en grup i veuran les diferents tècniques emprades en l’antropologia forense:

 • Osteobiografía: estudi antropològic i forense de restes esquelètiques humanes. S’utilitzarà ossos humans reals de les col·leccions osteològiques de la Unitat d’Antropologia Biològica del BABVE. Es farà servir instrumental típic de l’estudi morfològic antropomètric, com el peu de rei, la taula osteomètrica, el compàs de branques corbes, etc. Com a material de suport hi haurà atles d’osteologia i anatomia.

Observacions
L'alumnat ha de portar una bata, ordinador, càmera fotogràfica o telèfon mòbil i bloc de notes.

Inscripció: en el moment de fer la matrícula l'alumnat menor de 18 anys haurà d'adjuntar el document d'autorització paterna/materna degudament emplenat i signat. També s'haurà d'adjuntar una còpia del document d'identitat de l'estudiant (anvers i revers)..