Cognoms, Nom UD (*) Correu electrònic
Alonso Alonso, Tirso VH tirso13@gmail.com
Anglada Escalona, José Ramón GTiP 27073jae@comb.cat
Buil Calvo, José Antonio SP jbuil@santpau.cat
Castilla Céspedes, Miguel Ramón PSM mcastilla@parcdesalutmar.cat
Del Campo Carrasco, Zoraida SP zcampo@santpau.cat
Díaz Cascajosa, Jesús SP jdc32182@hotmail.com
García Arumí, José VH jgarcia.arumi@gmail.com
Martínez Castillo, Vicente Jesús VH 31756vmc@gmail.com
Martínez Palmer, Ana Rosa PSM 90441@parcdesalutmar.cat
Matheu Fabra, Ana Matilde PSM amatheu@parcdesalutmar.cat
Sabala Llopart, Antoni GTiP asabala.germanstrias@gencat.cat
Sellarès Fabrés, Maria Teresa PT tsellares@tauli.cat
Valldeperas Belmonte, F. Xavier GTiP xvalldeperas@gmail.com
Visa Nasarre, Josep PT jvisa@tauli.cat

(*) Abreviatures UD (Unitats Docents):

GTiP = Germans Trias i Pujol
PSM = Parc Salut Mar
PT = Parc Taulí
SP = Sant Pau
VH = Vall d'Hebron
Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona