La Fundació UAB

Neteja

Abans de la reincorporació del personal es farà una neteja a fons, amb el protocol habitual, de tots els espais.

Es farà una neteja especial, amb productes específics homologats, en els espais oberts al públic com ara:

  • Campus de Bellaterra: recepció de Vila Universitària, espais comuns de la planta baixa de l'Edifici Blanc, i qualsevol altre espai de les diferents institucions que així ho requereixi.
  • Barcelona: recepció de Casa Convalescència i espais comuns.

Es subministrarà un kit de neteja amb productes homologats per tal que cada persona desinfecti els equips de l'empresa que han estat traslladats a domicilis particulars (telèfons, ordinadors, pantalles, etc). 

Es prioritzarà la ventilació manual d'espais que tinguin finestra.