La Fundació UAB

Identificació de riscos

Riscos interiors

  • Incendis i explosions: donat que a la sala d'ordinadors es troben instal·lacions i aparells elèctrics, sense estar sectoritzada, es considera de risc baix.
Riscos exteriors

No s'ha detectat cap risc al centre.

Riscos sanitaris

Riscos associats amb la salut dels alumnes:
  • Intoxicació per via oral
  • Cremada
  • Ennuegament
  • Inconsciència
  • Traumatisme greu
  • Convulsió. Atac epilèptic
  • Electrocusió
  • Hemorràgia greu
  • Ofegament per immersió