La Fundació UAB

Historial de simulacres d'emergència

En aquest apartat es recullen les últimes accions en prevenció de riscos laborals i capacitació del personal en casos d'emergència a l'edifici de l'Eixample, a Barcelona.  • 12 de novembre de 2018: simulacre d'emergència per a la verificació de la idoneïtat dels mitjans de què es disposa, el funcionament correcte del sistema d'alarma i evacuació, i la capacitació del personal i usuaris de l'edifici, ja que l'últim simulacre es va produir el 18 d'octubre de 2017. (Consulta el guió).

  • 18 d'octubre de 2017: simulacre emergència amb evacuació general de tot l'Edifici, amb l'objectiu de capacitar al personal, professorat, alumnat i possibles usuaris que no hagin pogut intervenir mai en aquest tipus d'exercici. (Consulta el guió)

  • 16 de novembre de 2016: simulacre d'emergència amb evacuació general de tot l'edifici, ja que el sistema d'alarma del centre no va funcionar al mes de juny, i s'han donat canvis en l'edifici i la organització dels espais de treball. (Consulta el guió).