La Fundació UAB

Comunicació d'emergències

Serveis d'emergència

Bombers de la Generalitat
Bombers de Barcelona
112 Control Central
080
93 453 53 53
Centre Receptor d'Alarmes (Policia Local) 092 Urgències
93 426 03 00
Mossos d'Esquadra 088
Ajuntament de Barcelona 010


Sanitat
 

Ambulàncies urgències 112
Creu Roja Ambulàncies 93 300 20 20
EGARSAT (Servei 24h) 900 333 276
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 93 227 54 00
Dispensari Carrer València 93 451 79 22


Empreses de serveis i subministrament
 

Subministrament d'aigua: Aigües de Barcelona Atenció al client: 900 710 710
Avaries: 900 700 720
Subministrament elèctric:
FECSA avaries
ENHER avaries
900 74 74 74
900 77 00 77


Empreses de manteniment


Instal·lació de protecció contra incendis
Manteniment: SEMAPRIM
93 307 22 88 | 902 22 950
Instal·lació elèctrica
Manteniment alta i baixa tensió
GRUP AMS
93 574 32 35
Manteniment general:
GEINSTAL MANTENIMENT
93 433 50 00 (extensió 1108)


Personal del centre
 

Coordinadora general d'emergències: Paola Santoro 93 488 21 82 (extensió 3000)
Suplent coordinadora general d'emergències: Marta Ferré 93 215 87 37 (extensió 3001)
Suplent coordinadora general d'emergències: David Usero 650 76 54 54 (extensió 3003)
Responsable d'alarmes i avisos externs: Ana Maria Álvarez 650 77 64 88 (extensió 3002)
Responsable de desconnectar instal·lacions: Ana Maria Álvarez 650 77 64 88 (extensió 3002)
Responsable d'obrir portes exteriors: David Usero 650 76 54 54 (extensió 3003)
Responsable de primers auxilis: Maria Ferré 93 215 87 37 (extensió 3001)


Emissores de ràdio que cal sintonitzar en cas d'emergència
 

Catalunya Ràdio FM 102.8 Mhz | 97.3 Mhz
Catalunya Informació FM 98.3 Mhz | 92.0 Mhz
Ràdio Nacional d'Espanya FM 100.8 Mhz