La Fundació UAB

Avaluació del risc d'exposició

Avaluació del risc d'exposició

En funció de la naturalesa de les activitats dutes a terme i els mecanismes de transmissió del COVID-19, s'han establert fins a 3 nivells de risc en l'entorn laboral:

  • Exposició de risc: aquelles situacions laborals en les quals es pot produir un contacte estret amb un cas probable o confirmat d'infecció del COVID-19, simptomàtic.
  • Exposició de baix risc: aquelles situacions laborals en les quals la relació que es pugui tenir amb un cas probable o confirmat no inclou un contacte estret.
  • Baixa probabilitat d'exposició: personal que no té atenció directa al públic o, si la té, es produeix a més de 2 metres de distància, o disposen de mesures de protecció col·lectiva que eviten el contacte (mampara de vidre, etc).

Tenint en compte la naturalesa de les activitats desenvolupades i/o, en el seu cas, les mesures de protecció adoptades per evitar eventuals contactes, amb caràcter general, el personal de la Corporació UAB es considera inclòs en un escenari de: Baixa probabilitat d'exposició.

Llistat de llocs de treball amb indicació de l'escenari de risc d'exposició al coronavirus SARS-CoV-2 en l'entorn laboral:

FUNDACIÓ UAB (Centre: Fundació UAB APAC-Vila 2)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció
Direcció i admnistració 1 5

 

FUNDACIÓ UAB (Centre: Fundació UAB - Casa Convalescència - Barcelona)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció

Direcció i admnistració (administració)

Responsable de centre (Logística)

Professorat

Direcció i administració (Study Abroad)

Equip comercial operatiu i recepció

Equip comercial operatiu i recepció

1 5

 

FUNDACIÓ UAB (Centre: Fundació UAB - Comptabilitat -Vila 1)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció
Direcció i admnistració 1 5

 

FUNDACIÓ UAB (Centre: Fundació UAB - Edifici Blanc - Cerdanyola)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció

Direcció i admnistració (Direcció)

Direcció i administració (Direcció Jurídica i de Recursos Humans)

Bidell

Professorat

Professorat online

Direcció i administració (Escoles)

Direcció i administració (Gestió Acadèmica)

Direcció i administració (Manteniment)

1 5

 

FUNDACIÓ UAB (Centre: Fundació UAB - Promoció -Vila 1)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció
Direcció i admnistració 1 5

 

FUNDACIÓ UAB (Centre: Fundació UAB - Torre Vila-Puig)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció
Conserge 1 5

 

FUNDACIÓN WASSU (Centre: Fundación Wassu - Campus UAB)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció
Direcció i administració 1 5

Vila Universitària (Centre: Vila Universitària - Edifici Blanc)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció

Direcció i administració

Informàtica

Promoció externa

Tècnic manteniment

Atenció al client

Atenció al client

1 5

 

Vila Universitària (Centre: Vila Universitària - Vila 1)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció

Socorrista

Socorrista

Responsable Magatzem

1 5

 

Vila Universitària (Centre: Vila Universitària - Vila 2)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció

Governanta

Auxiliar de suport a governanta

1 5

FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB (Centre: Fundació Salut i Envelliment UAB - Casa Convalescència - Barcelona)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció

Personal Biblioteca Presencial

Direcció i administració

1 5

ESCOLA D'IDIOMES MODERNS CASA CONVALESCÈNCIA (Centre: UAB Idiomes - Barcelona)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció

Professorat

Direcció i administració

1 5

FUNDACIÓ ALUMNI UAB (Centre: Alumni Local Plaça Cívica)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció

Direcció i administració

1 5

 

FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (Centre: FAS - Àgora)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció

Direcció i administració

Monitors de transport

Monitors tutors

1 5

 

FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA (Centre: FAS-Local)

Lloc Escenari de risc Equips de protecció
Direcció i administració 1 5