Personal UAB Personal d'administració i serveis

Preparació de la incorporació

Preparació de la incorporació

Abans que la persona s’incorpori caldrà planificar tot allò que haurem de tenir a punt el dia d’inici. A continuació detallem una relació de les possibles tasques que haurem de recordar, sol·licitar o realitzar per tal que al nou company/a no li falti res.

SOL·LICITUDS PER A LA NOVA INCORPORACIÓ

Tasca Sol·licitant A qui
En cas de mobilitat interna, sol·licitar el currículum de la persona que s'incorpora provinent d'un altre àmbit de la UAB Cap Àrea del PAS
Preveure la ubicació física de la persona Cap -
Sol·licitar la targeta provisional del fitxatge Cap Gestió Horària
Sol·licitar l'equip informàtic Cap CAS
Preparar o sol·licitar mobiliari (taula, cadira, armari...) Cap Compres
Sol·licitar material d'oficina (pot de llapis, grapadora, paperera...) Cap Secretaria àrea
Sol·licitar l'agenda anual Cap Secretaria àrea
Assignar una extensió al telèfon Cap SLIPI
Sol·licitar l'accés al servidor Cap CAS
Sol·licitar l'accés a les aplicacions informàtiques pròpies de la unitat Cap CAS
Sol·licitar l'adreça de correu electrònic Cap CAS
Comunicar, a l'equip i a la resta de  l'àmbit, la nova incorporació Cap -
Planificar les agendes de l'equip per a impartir la formació inicial Cap -
Assignar un tutor per a la persona nova, si s'escau Cap -
Comunicar a la vicegerència la nova incorporació Cap -
Preparar el lloc de treball Cap -