PBeques.Popup.Loading

Inici > Tipus d'estudi > Estudis de màster oficial > Pràctiques/ Beques no remunerades de la Oficina de les Nacions Unides a Saragossa

Pràctiques/ Beques no remunerades de la Oficina de les Nacions Unides a Saragossa

Entitat convocant

Organització de les Nacions Unides

Descripció

El programa de pràctiques de la oficina de les Nacions Unides dóna suport a la Dècada Internacional per a l'Acció "Aigua per Vida" 2005 -2015.

Tipus d'ajut

Altres Ajuts

Import

Les pràctiques no són remunerades econòmicament per les Nacions Unides. Les despeses i els tràmits de viatge, visats, allotjament i manutenció aniran a càrrec dels estudiants o empreses patrocinadores. Les Nacions Unides no es fan responsables de l'assegurança mèdica ni de les despeses derivades d'accidents i malalties durant les pràctiques. Els sol.licitants hauran de tenir una assegurança mèdica i presentar un certificat de bona salut. Al final de període de pràctiques s'emetrà un certificat.

Destinataris

Estudiant de doctorat
Estudiant de màster o diploma de postgrau
Estudiant de màster oficial

Tipus d'estudi

Estudis de doctorat
Estudis de màster o diploma de postgrau
Estudis de màster oficial

Requeriments

1. Els sol.licitants han d'estar inscrits en un programa de màster o doctorat en el moment de fer la sol.licitud.
2. Els sol.licitants que cursin estudis en els països on l'educació superior no està dividida en etapes de grau i postgrau, han d'haver complert almenys 4 anys d'estudis a temps complert en una universitat o institució equivalent a la realització d'un grau.
3. No tenir més de 30 anys.

Durada

2 mesos

Data d'inici de sol·licituds

06/06/2011

Data de fi de sol·licituds a l'Organisme convocant

20/06/2011

Inici de pròrroga

21/06/2011

Fi de pròrroga

15/11/2011

Observacions

  • La durada és de dos mesos però podria prorrogar-se dos mesos més. La durada total pot ser excepcionalment prorrogada per un període màxim de sis mesos. 
  • Els interns han de treballar cinc dies a la setmana a temps complert sota la supervisió d'un membre del personal.

Correu electrònic

garcessolano@un.org

Telèfon

Tel: + (34) 976 478 346 / 347

Web amb més informació

Programa ONU