Soc empresa/institució i vull acollir estudiants en pràctiques

Principals requisits i condicions de les pràctiques extracurriculars

Principals condicions de les pràctiques extracurriculars

Abans d'acollir una persona estudiant de la UAB en estada de pràctiques extracurriculars, heu de:

Un cop ho hagueu fet, aquí trobareu els passos a seguir:
Per començar, han de registrar-se a NEXUS, l’aplicació de gestió de la intermediació laboral i de pràctiques en empresa de la UAB. Poden fer-ho en aquest enllaç.

És indispensable que adjuntin, a l'apartat "Dades fiscals", la Targeta d'Identificació Fiscal (TIF) que atorga l'Agència Tributària (veure exemple en aquest enllaç).

En el procés de registre se’ls facilitarà, via correu electrònic, un NIU (Número d’Identificació Universitària, equivalent al nom d’usuari) i unes senzilles instruccions per obtenir la paraula de pas (equivalent a la contrasenya).

Si volen acollir una persona estudiant en pràctiques però els manquen candidatures, han d’introduir la seva oferta a NEXUS:

Publicar oferta de pràctiques a NEXUS

Cal detallar l’oferta en els camps que l’aplicació els requerirà: projecte formatiu, titulacions vinculades, nombre d’hores, ajut a l’estudi, lloc on es desenvoluparan les pràctiques, nom de la persona tutora, nom de la persona de contacte, etc.

A continuació s'iniciarà el procés de selecció de les persones candidates:

 • El Servei d’Ocupabilitat revisarà l’oferta, la publicarà i farà una preselecció de persones candidates.
 • Un cop aplicat el primer filtre, el Servei els farà arribar entre 3 i 5 perfils, els de les persones finalistes del procés de selecció.
 • Vostès, a partir d’aquestes candidatures rebudes, faran la selecció definitiva amb l’acompanyament del Servei, si així ho desitgen.
 • Un cop feta aquesta selecció, vostès emplenaran la sol·licitud del conveni a NEXUS tot indicant el NIU de la persona escollida.
 • L’alumnat que té interès a fer una estada de pràctiques però no disposa d’una empresa/institució on fer-la, utilitza NEXUS per accedir a les ofertes disponibles publicades i postular-se a les que s’ajustin al seu perfil per tal de participar en els processos de selecció.

Aquestes accions estan subjectes a tarifes (i excepcions) establertes pel Consell Social de la UAB i les poden consultar en aquest enllaç.

A més, cal tenir en compte que els convenis de pràctiques extracurriculars no es poden prorrogar d’un curs per l’altre. En cas de voler allargar l’estada de pràctiques més enllà de la data de finalització de l’actual curs acadèmic, caldria tramitar un nou conveni de pràctiques –sempre i quan es continuïn complint els requisits corresponents–.

Si ja s'ha arribat a un acord verbal previ amb una persona estudiant de la UAB, cal seguir els següents passos:

 • Comprovar que es compleixen els requisits establerts per a la tramitació d'un conveni de pràctiques extracurriculars.
 • En cas afirmatiu, introduir directament a NEXUS la sol·licitud de conveni. Es necessitarà el NIU (Número d'Identificació Universitària) de l'alumne/a i caldrà emplenar els camps que l’aplicació requerirà: projecte formatiu, titulacions vinculades, nombre d’hores totals, horari preferent, ajut a l’estudi ofert, àrea i ubicació del lloc on es desenvoluparan les pràctiques, nom de la persona tutora, nom de la persona de contacte, etc.

Fer una sol·licitud de conveni a NEXUS

Informació Cal tenir en compte que els convenis de pràctiques extracurriculars no es poden prorrogar d’un curs per l’altre. En cas de voler allargar l’estada de pràctiques més enllà de la data de finalització de l’actual curs acadèmic, caldria tramitar un nou conveni de pràctiques –sempre i quan es continuïn complint els requisits corresponents–.

La firma dels convenis de pràctiques extracurriculars i dels seus annexos es realitzarà, per defecte, de forma telemàtica amb un senzill sistema de signatura digital biomètrica, en compliment de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

Es tracta d’un sistema pioner, d’alta seguretat i plena validesa legal. No requereix la instal·lació de certificats ni de programari addicional: només cal tenir a l’abast un telèfon intel·ligent o una tauleta on es pugui accedir al compte de correu electrònic vinculat i predeterminat al vostre perfil de NEXUS.

Així doncs, si teniu algun document en tràmit, rebreu un missatge de correu electrònic amb l’assumpte “UAB Gestió Electrònica Servei d’Ocupabilitat”. Aquest missatge us permetrà signar el conveni i/o l’addenda (document). Si obriu el missatge, veureu una imatge com aquesta:Per tal de signar, heu d’obrir el missatge amb el vostre telèfon intel·ligent o tauleta i clicar el botó verd VER DOCUMENTO; a continuació, s’obrirà automàticament el navegador, on podreu visualitzar, revisar i signar el document. Cal que utilitzeu un navegador actualitzat i segur com Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge (Internet Explorer ja ha deixat de funcionar).

Simplement, heu d'anar fins el final del document per trobar el requadre on fer la signatura. Cal que, amb el dit, toqueu el requadre i accepteu les condicions:A continuació, s’obrirà un nou requadre com el següent:Amb el dit (o amb un llapis electrònic adequat), signeu el document; si no us agrada com ha quedat la signatura, podeu repetir-la tantes vegades com vulgueu. Tot seguit, cliqueu ACEPTAR i cliqueu ENVIAR.

La pantalla canviarà a la imatge següent:En aquest moment, el document ja està signat per vosaltres.La primera part en signar sempre és l’empresa/institució. Només serà vàlida la firma de la persona representant legal de l’organització: no ho seran les firmes de la persona de contacte, ni de la persona tutora, ni de dues persones representants legals alhora. Tot i això, la persona de contacte i la persona tutora rebran missatges informatius sobre l’estat del procés de signatura.

Un cop ha signat el document, el sistema l’envia a la persona estudiant, que haurà de fer el mateix procés. Finalment, arriba a la persona responsable de la Universitat, que també haurà de signar-lo amb aquest procediment. Un cop signat per la UAB, document ja estarà formalitzat.

A continuació, rebreu un altre correu amb el document signat per totes les parts. Conserveu-lo, ja que és l’original: conté les coordenades GPS de la signatura, a més de la data, l’hora i les traces biomètriques. També el podreu recuperar a NEXUS en qualsevol moment.

Com veieu, amb una bona coordinació de les parts és possible completar aquest procés de signatura digital en només uns minuts.

Com a molt tard, el document haurà d’estar firmat per l’empresa/institució, l’estudiant i la Universitat el dia abans de la data d’inici de l’estada de pràctiques. En cas de superar aquest termini, caldrà que ens contacteu per tal d’establir una nova data d’inici de l’estada i reiniciar el procés de signatura. Sota cap concepte es podran formalitzar convenis de forma retroactiva, és a dir, amb una data d’inici de l’estada de pràctiques anterior a la firma del conveni.

Informació  Si us trobeu amb incidències tècniques a l’hora de signar el conveni, si us plau, consulteu aquest enllaç.

En cas que no sigui possible el procés de firma del conveni de pràctiques extracurriculars mitjançant el sistema de signatura digital biomètrica en els termes descrits anteriorment, es procedirà a la seva firma en paper. El procés és el següent:

 • Vostès descarregaran el document en PDF a NEXUS i n'imprimiran tres còpies, que tant vostès com la persona estudiant signaran a totes les pàgines.
 • La persona estudiant dipositarà les tres còpies a la nostra oficina perquè la nostra Direcció també les signi.
 • Un cop estiguin signades per la nostra Direcció, l'alumne/a rebrà un avís via correu electrònic perquè vingui a recollir la seva pròpia còpia i la de vostès, que haurà de lliurar-los.

A partir d'aquest moment, el conveni serà vàlid i vigent i procedirem a aplicar-los les tarifes de gestió corresponents.

NEXUS

Les estades de pràctiques ja formalitzades poden requerir addendes de tres tipus:

 • Modificacions, per tal de fer un canvi en les condicions establertes al conveni inicial (per exemple, en l’horari, la persona tutora o l’ajut a l’estudi).
 • Pròrrogues, per tal d’ampliar la durada de l’estada de pràctiques.
 • Rescissions, per tal de finalitzar l’estada de pràctiques en una data anterior a la prevista.


Les tres s’han de sol·licitar, per part de l’empresa/institució, a través de l’aplicació NEXUS, amb procediment similar al de la tramitació del conveni inicial (també pel que fa a la signatura del document).

La gestió de les addendes no té cap cost econòmic per a cap de les parts implicades.

15 dies abans de la data de finalització de l’estada de pràctiques, s’activaran a NEXUS les opcions perquè l’estudiant hi empleni la memòria final, i perquè la persona tutora de l’empresa/institució hi empleni l’informe final.

En ambdós casos, es tracta d'un senzill qüestionari, 100% confidencial, que cal respondre a la mateixa aplicació.

Un cop fets la memòria i l’informe, haurà finalitzat la gestió del conveni.