Programes específics de pràctiques

Programes

Programes

El Servei d’Ocupabilitat de la UAB promou i gestiona programes específics de pràctiques no curriculars, impulsats per la pròpia UAB o per empreses o institucions externes. Aquestes pràctiques poden adreçar-se a tot l’alumnat o a col·lectius determinats, però sempre amb l’objectiu de facilitar-los una inserció laboral de qualitat i acompanyar-los en la seva carrera professional.

identitatcorporativaLa UAB ofereix al seu alumnat l'oportunitat de desenvolupar les seves competències professionals amb una experiència pràctica a la mateixa Universitat. Amb aquest objectiu, el Servei d’Ocupabilitat gestiona les estades de pràctiques extracurriculars a la mateixa UAB, des de la publicació de les ofertes fins a la formalització del conveni.

Totes les ofertes es publiquen a NEXUS.

Trobareu més informació sobre el programa en els enllaços següents:

Els àmbits de la UAB que vulguin acollir estudiants de la mateixa Universitat en estada de pràctiques extracurriculars trobaran més informació en aquest enllaç.

El Pràcticum Odisseu és un programa impulsat per la Generalitat de Catalunya que permet a l'alumnat de grau i de màster realitzar pràctiques remunerades, durant els mesos d'estiu, en empreses i institucions situades en zones rurals.

A continuació us detallem els requisits que cal complir i les condicions de les pràctiques:

  • Requisit principal: ser estudiant universitari/ària de grau o màster (en el cas dels graus, amb el 50% dels crèdits superats).
  • Durada de les pràctiques: mínim 300 hores, a fer durant el curs acadèmic (fins al 8 de setembre, en el cas de la UAB).
  • Lloc de pràctiques: empreses i institucions situades en municipis rurals.
  • Remuneració: mínim 7 €/hora (bruts).

Per altra banda, el programa també es dirigeix a les empreses radicades al món rural que vulguin accedir a persones candidates amb formació superior, un perfil més difícil de trobar en àrees geogràficament allunyades dels centres universitaris. A la vegada, aquest factor les ajuda a incrementar la competitivitat empresarial.

En la línia del foment de l’arrelament juvenil, un dels criteris més importants per tal de fer la selecció de les empreses aspirants és la voluntat d’incorporar laboralment l’estudiant un cop acabades les pràctiques.

El Pràcticum Odisseu cofinança al 50% la remuneració de les persones estudiants en estada de pràctiques. Per la seva banda, les universitats catalanes assumeixen els costos propis de la gestió del procés difonen les ofertes entre el seu alumnat. La UAB col·labora amb Odisseu a través del seu Servei d’Ocupabilitat.

Tota la informació, al web del programa.

El Servei d’Ocupabilitat de la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (Programa UAB Impuls), en virtut de l’acord signat entre la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) i la Fundación ONCE per a la cooperació i inclusió social de persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, gestiona l’assignació de les places que té atorgades del Programa de les Becas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE.

 Aquestes beques permeten fer una estada de pràctiques remunerades amb una durada de tres mesos consecutius (ampliables a sis mesos a demanda de l’empresa d’acollida) i una dedicació de 25 hores setmanals.

Podeu consultar tota la informació sobre la convocatòria en aquest enllaç.

Campus Rural

El Programa Campus Rural és una iniciativa del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en col·laboració amb el Ministeri d'Universitats i les universitats públiques espanyoles, que permet que l’alumnat de la UAB pugui fer pràctiques externes en municipis de menys de 5.000 habitants en zones rurals amb problemes de despoblació de qualsevol comunitat autònoma de l'Estat espanyol.

Així doncs, les estades són de tres mesos (ampliables a cinc de forma excepcional) i es poden desenvolupar en entitats les dependències de les quals estiguin ubicades a les zones objecte de la iniciativa, ja es tracti d'ajuntaments, mancomunitats i altres organismes, o també associacions, cambres de comerç o fundacions sense ànim lucre, a més d’empreses legalment constituïdes.

Poden optar a les ofertes de pràctiques disponibles totes les persones estudiants de la UAB de titulacions afins que compleixin els requisits per fer pràctiques. Cada persona podrà optar a un màxim de 8 ofertes de les disponibles a l'aplicació NEXUS; en cas d'inscriure's a més d'una, caldrà que enviï un correu electrònic indicant l'ordre de preferència a laboral.practiques.so@uab.cat.

El criteri de selecció i ordenació de candidatures serà la nota mitjana d’expedient.

Logotip Fundació AECC

Aquesta convocatòria de pràctiques de la Fundació Científica AECC té per objectiu acostar la realitat de la investigació biomèdica a l'alumnat de Grau de l'àmbit de les ciències de la salut i completar la seva formació mitjançant l'estada en un laboratori d'investigació, l'activitat es relacioni amb qualsevol de les àrees d'investigació en càncer.

Aquesta estada de pràctiques tindrà una durada total de 480 hores, distribuïdes des de novembre fins a juny de mutu acord entre l'estudiant seleccionat i l'investigador responsable. La remuneració, a càrrec de la Fundació, serà de 3.408 € bruts.

Les persones candidates hauran de ser estudiants de Grau i complir els requisits habituals per fer pràctiques acadèmiques externes (tenir matrícula vigent i l'expedient obert durant tota l'estada i tenir aprovats un mínim de el 50% dels crèdits de la seva titulació, entre d'altres), a més de comptar amb una mitjana igual o superior a 7,5 sobre 10 en el seu expedient acadèmic.

Les pràctiques es podran realitzar en un centre de recerca que la pròpia persona estudiant hagi buscat i contactat (haurà de presentar l'acceptació de centre); en cas de no disposar de centre, la Fundació li facilitarà la incorporació a un a la província que indiqui la persona, atenent criteris de residència o naixement. No s'acceptaran laboratoris de recerca industrial ni d'organitzacions amb ànim de lucre, encara que sí d'investigació bàsica amb donacions d'empreses privades.

La convocatòria de 2021 està oberta fins al 27 de maig i pots consultar les bases en aquest enllaç.