Condicions

Gestió de convenis

L'empresa o institució fa la sol·licitud a través de NEXUS. Les empreses i institucions externes ho fan amb 10 dies d'antelació abans de l'inici de les pràctiques, i en el cas de la UAB, 20 dies abans. Es comproven els requisits: Si tot és correcte, s'aprova; si no, es revisa per tal de complir els requisits.


Aspectes a tenir en compte sobre les condicions de les pràctiques extracurriculars i la gestió dels seus convenis i addendes:

Les sol·licituds de publicació d'ofertes de pràctiques i de gestió de convenis de pràctiques extracurriculars estan subjectes al calendari de gestions establert pel Servei d'Ocupabilitat de la UAB.

La normativa no estableix un mínim d'hores de pràctiques extracurriculars que s'hagin de realitzar per conveni; no obstant això, sí estableix uns màxims segons la situació acadèmica de l'alumnat:

Màxim d'hores i període de pràctiques
Col·lectiu Tot l'alumnat d'estudis oficials Alumnat de màsters i postgraus propis Alumnat de cursos d'especialització Alumnat d'Erasmus i Sicue
Màxim d'hores 750 hores per curs acadèmic (no hi ha mínim) 750 hores per estudi Equivalent al 50% dels crèdits ECTS matriculats (dividim per dos el nombre de crèdits del curs i multipliquem per 25 hores) 750 hores
Període de pràctiques Cal tenir matrícula vigent per al curs acadèmic en què es volen fer les pràctiques i l'expedient obert en el moment d'iniciar-se l'estada; no es pot prorrogar un mateix conveni d'un curs per l'altre (el curs comença cap al 9 de setembre i finalitza cap al 8 de setembre de l’any següent) Dins del període de docència Mentre duri el curs Fins que acabi l'intercanvi

Per tal de completar i aplicar la formació acadèmica de l’estudiant, cal que l'empresa/institució defineixi prèviament un projecte formatiu que especifiqui, com a mínim:
 
  • Les tasques que l’estudiant durà a terme, que li hauran de proporcionar coneixements pràctics per a la seva professió futura i que estaran totalment relacionades amb els estudis en els quals està matriculat l'estudiant, tal com indica la legislació vigent.
  • Les competències que adquirirà fent-les.
  • La forma en què la persona tutora farà el seguiment de l’estada de pràctiques.Per tal de fer pràctiques extracurriculars, l'alumnat d'estudis oficials (grau, llicenciatura, enginyeria, doctorat, màster oficial, etc.) haurà de pagar l’assegurança complementària que s’ofereix en formalitzar la matrícula i que cobreix, a més dels accidents i la malaltia, la responsabilitat civil durant la seva estada formativa en una empresa/institució.

Si s'ha matriculat sense pagar-la, pot sol·licitar una modificació de la matrícula (exempta de taxes) a la Gestió Acadèmica del seu centre docent.

En el cas de l'alumnat d'estudis propis, cal gestionar la contractació de l'assegurança directament amb la companyia asseguradora. Aquesta li emetrà un certificat a títol personal que haurà d'enviar al Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a l’adreça laboral.practiques.so@uab.cat.

 
  En cas d’accident o malaltia:

En cas d’accident a Espanya:
Telèfon: 902 194 588

En cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger:
Telèfon des d’Espanya: 902 194 588
Telèfon des de l’estranger: +34 93 267 10 55La normativa de pràctiques acadèmiques externes de la UAB, de 10 de desembre de 2014, estableix una remuneració mínima de 5 euros l'hora en concepte d'ajut a l'estudi per a l'alumnat en estada de pràctiques extracurriculars en una empresa/institució externa.

En el cas de l'alumnat que faci la seva estada de pràctiques extracurriculars a la mateixa UAB, l'ajut a l'estudi serà de 7,46 euros l'hora.

Els ajuts a l’estudi que les empreses/institucions satisfan a l’alumnat universitari en estada de pràctiques extracurriculars –que és d'un mínim de 5 euros l’hora, en el cas de la UAB– estan sotmesos a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques i, per tant, se’ls aplica una retenció mínima de l’IRPF del 2%.

En compliment del Reial Decret 1493/2011 de 24 d'octubre, l’empresa/institució té el deure de donar d’alta les persones estudiants a la Seguretat Social en la categoria de Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge.

En l’exercici 2022, la cotització a la Seguretat Social per als contractes de formació consisteix en una quota única mensual; en podeu consultar la distribució i els imports en aquest enllaç (fer clic a la pestanya "Règim General de la Seguretat Social" i veure la taula “COTIZACIÓN POR CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE”):

Cotització per contractes per a la formació i l'aprenentatge (2022)
Concepte Empresa Treballador Total
Per contingències comunes 47,28 € 9,43 € 56,71 €
Per contingències professionals 6,51 € - 6,51 €
Totals 53,79 € 9,43 € 63,22 €

La firma dels convenis de pràctiques extracurriculars i dels seus annexos es realitzarà, per defecte, de forma telemàtica amb un senzill sistema de signatura digital biomètrica, en compliment de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

Es tracta d’un sistema pioner, d’alta seguretat i plena validesa legal. No requereix la instal·lació de certificats ni de programari addicional: només cal tenir a l’abast un telèfon intel·ligent, una tauleta o un ordinador des d’on es pugui accedir al compte de correu electrònic vinculat i predeterminat al vostre perfil de NEXUS.
 
Així doncs, si teniu algun document en tràmit, rebreu un missatge de correu electrònic amb l’assumpte “UAB Gestió Electrònica Servei d’Ocupabilitat”. Aquest missatge us permetrà signar el conveni i/o l’addenda (document). Si obriu el missatge, veureu una imatge com aquesta:

Captura de pantalla del missatge rebut a la safata d'entrada

Per tal de signar, heu d’obrir el missatge amb el vostre dispositiu mòbil o tauleta i clicar el botó verd VER DOCUMENTO; a continuació, s’obrirà automàticament el navegador, on podreu visualitzar, revisar i signar el document. Cal que utilitzeu un navegador actualitzat i segur com Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge (Internet Explorer ja ha deixat de funcionar).
 
Simplement, heu d'anar fins al final del document per trobar el requadre on fer la signatura. Cal que, amb el dit, toqueu el requadre i accepteu les condicions:A continuació, s’obrirà un nou requadre com el següent:

Captura de pantalla de la signatura

Amb el dit, signeu el document (si no us agrada com ha quedat la signatura, podeu repetir-la tantes vegades com vulgueu), cliqueu ACEPTAR i cliqueu ENVIAR
 
La pantalla canviarà a la imatge següent:En aquest moment, el document ja està signat per vosaltres.
 
La primera part a signar sempre és l’empresa/institució. Només serà vàlida la firma de la persona representant legal de l’organització: no ho seran les firmes de la persona de contacte, ni de la persona tutora, ni de dues persones representants legals alhora. Tot i això, la persona de contacte i la persona tutora rebran missatges informatius sobre l’estat del procés de signatura.
 
Un cop ha signat el document, el sistema l’envia a la persona estudiant, que haurà de fer el mateix procés. Finalment, arriba a la persona responsable de la Universitat, que també haurà de signar-lo amb aquest procediment. Un cop signat per la UAB, document ja estarà formalitzat.
 
A continuació, rebreu un altre correu amb el document signat per totes les parts. Conserveu-lo, ja que és l’original: conté les coordenades GPS de la signatura, a més de la data, l’hora i les traces biomètriques. També el podreu recuperar a NEXUS en qualsevol moment.
 
Com veieu, amb una bona coordinació de les parts és possible completar aquest procés de signatura digital en només uns minuts.
 
A tot tardar, el document haurà d’estar firmat per l’empresa/institució, l’estudiant i la Universitat el dia abans de la data d’inici de l’estada de pràctiques. En cas de superar aquest termini, caldrà que ens contacteu per tal d’establir una nova data d’inici de l’estada i reiniciar el procés de signatura. De cap manera es podran formalitzar convenis de forma retroactiva, és a dir, amb una data d’inici de l’estada de pràctiques anterior a la firma del conveni.
 
  Si us trobeu amb incidències tècniques a l’hora de signar el conveni, si us plau, consulteu aquest enllaç.

NEXUS

Les estades de pràctiques ja formalitzades poden requerir addendes de tres tipus:

  • Modificacions, per tal de fer un canvi en les condicions establertes al conveni inicial (per exemple, en l’horari, la persona tutora o l’ajut a l’estudi).
  • Pròrrogues, per tal d’ampliar la durada de l’estada de pràctiques.
  • Rescissions, per tal de finalitzar l’estada de pràctiques en una data anterior a la prevista.


Les tres s’han de sol·licitar, per part de l’empresa/institució, a través de l’aplicació NEXUS, amb procediment similar al de la tramitació del conveni inicial (també pel que fa a la signatura del document).

La gestió de les addendes no té cap cost econòmic per a cap de les parts implicades.

15 dies abans de la data de finalització de l’estada de pràctiques, s’activaran a NEXUS les opcions perquè l’estudiant hi empleni la memòria final, i perquè la persona tutora de l’empresa/institució hi empleni l’informe final.

En ambdós casos, es tracta d'un senzill qüestionari, 100% confidencial, que cal respondre a la mateixa aplicació.

Un cop fets la memòria i l’informe, haurà finalitzat la gestió del conveni.