Assegurança complementària

Assegurança complementàriaPer tal de fer pràctiques extracurriculars, l'alumnat d'estudis oficials (grau, llicenciatura, enginyeria, doctorat, màster oficial, etc.) haurà de pagar l’assegurança complementària que s’ofereix en formalitzar la matrícula i que cobreix, a més dels accidents i la malaltia, la responsabilitat civil durant la seva estada formativa en una empresa/institució.

Si s'ha matriculat sense pagar-la, pot sol·licitar una modificació de la matrícula (exempta de taxes) a la Gestió Acadèmica del seu centre docent.

En el cas de l'alumnat d'estudis propis, cal gestionar la contractació de l'assegurança directament amb la companyia asseguradora. Aquesta li emetrà un certificat a títol personal que haurà d'enviar al Servei d’Ocupabilitat de la UAB, a l’adreça laboral.practiques.so@uab.cat.

 
  En cas d’accident o malaltia:

En cas d’accident a Espanya:
Telèfon: 902 194 588

En cas d’accident o malaltia sobrevinguda a l’estranger:
Telèfon des d’Espanya: 902 194 588
Telèfon des de l’estranger: +34 93 267 10 55