Àmbits UAB: Preguntes freqüents sobre les pràctiques a la mateixa UAB

Preguntes més freqüents

Àmbits UAB

Cal que contacteu amb la Unitat d'Orientació, Pràctiques i Inserció laboral del Servei d'Ocupabilitat mitjançant el correu electrònic laboral.practiques.so@uab.cat i comuniqueu que no recordeu les claus d'accés. Se us facilitaran els enllaços on recuperar-les, així com les dades que necessitareu per fer-ho.

No. El TFG/ TFM és una assignatura obligatòria que comporta la realització d'un projecte sota la supervisió d'una persona directora de projecte, i s'hi desenvolupen els continguts curriculars i les competències adquirides durant el grau/màster. Més informació a: Com fer el TFG o TFM?

Caldrà que feu la petició dels canvis sobre la convocatòria al Vicerectorat d'Alumnat i d'Ocupabilitat mitjançant un missatge a vr.alumnat.ocupabilitat@uab.cat, posant en còpia l'adreça laboral.practiques.so@uab.cat del Servei d'Ocupabilitat com a àmbit encarregat de la gestió d’aquest programa. Un cop disposem de la resolució del Vicerectorat, s'aplicaran aquelles modificacions que s'hagin acceptat i se us informarà de les gestions que calgui realitzar. En cas que la resolució del Vicerectorat sigui negativa, podreu demanar una pròrroga si assumiu vosaltres la nova despesa de l'ajut a l’estudi i de la Seguretat Social.