Soc estudiant i vull fer pràctiques en una empresa/institució


Aquestes són les principals condicions de les pràctiques extracurriculars (pots ampliar la informació en apartats anteriors i posteriors):A continuació, els passos a seguir per fer una estada de pràctiques extracurriculars en una empresa/institució.