Soc empresa/institució i vull acollir estudiants en pràctiques


Aquestes són les principals condicions de les pràctiques extracurriculars (poden ampliar la informació en apartats anteriors i posteriors):A continuació, els passos a seguir per acollir alumnat de la UAB en estada de pràctiques extracurriculars.