RequisitsMitjançant les pràctiques no laborals es pretén dotar les persones titulades joves de la UAB d'experiència professional per tal que assoleixin una inserció laboral de qualitat. Quins requisits han de complir aquestes persones? I les empreses o institucions que volen acollir-les en estada de pràctiques?

Requisits per a les persones titulades

Requisits per a empreses i institucions