Programes específics de pràctiquesEl Servei d’Ocupabilitat de la UAB promou i gestiona programes específics de pràctiques no curriculars, impulsats per la pròpia UAB o per empreses o institucions externes. Aquestes pràctiques poden adreçar-se a tot l’alumnat o a col·lectius determinats, però sempre amb l’objectiu de facilitar-los una inserció laboral de qualitat i acompanyar-los en la seva carrera professional.