Programes específics de pràctiquesEl Servei d’Ocupabilitat de la UAB promou i gestiona programes específics de pràctiques no curriculars, impulsats per la pròpia UAB o per empreses o institucions externes. Aquestes pràctiques poden adreçar-se a tot l’alumnat o a col·lectius determinats, però sempre amb l’objectiu de facilitar-los una inserció laboral de qualitat i acompanyar-los en la seva carrera professional.

La UAB ofereix al seu alumnat l'oportunitat de desenvolupar les seves competències professionals amb una experiència pràctica a la mateixa Universitat. Amb aquest objectiu, el Servei d’Ocupabilitat gestiona les estades de pràctiques extracurriculars a la mateixa UAB, des de la publicació de les ofertes fins a la formalització del conveni.

Totes les ofertes es publiquen a NEXUS.

Trobareu més informació sobre el programa en els enllaços següents:

Malgrat la situació d'excepcionalitat per la covid-19, un any més el Pràcticum Odisseu es posa en marxa. Es tracta d'un programa impulsat per la Generalitat de Catalunya que permet a l'alumnat de grau i de màster realitzar pràctiques remunerades, durant els mesos d'estiu, en empreses i institucions situades en zones rurals.

A continuació us detallem els requisits que cal complir i les condicions de les pràctiques:

  • Requisits de participació: ser estudiant universitari/ària de grau o màster (en el cas dels graus, amb el 50% dels crèdits superats).
  • Durada de les pràctiques: mínim 300 hores, a realitzar durant el curs acadèmic (fins el 8 de setembre, en el cas de la UAB).
  • Lloc de pràctiques: empreses i institucions situades en municipis rurals.
  • Remuneració: mínim 6€/hora (bruts).

L'alumnat interessat pot enviar les seves candidatures entre el 26 de març i el 8 de maig de 2020, seguint les instruccions per presentar candidatures.

Consulteu aquí les ofertes de pràctiques disponibles i, per a més informació, consulteu el web del programa o envieu un correu a practicum@odisseujove.cat.

Així mateix, per mantenir-vos informats al llarg del procés, us recomanem que us inscriviu al Butlletí Odisseu per a estudiants.

Per altra banda, el programa també es dirigeix a les empreses radicades al món rural que vulguin accedir a persones candidates amb formació superior, un perfil més difícil de trobar en àrees geogràficament allunyades dels centres universitaris. A la vegada, aquest factor les ajuda a incrementar la competitivitat empresarial.

Les empreses que vulguin oferir un lloc de pràctiques tenen temps d’inscriure la seva oferta fins el 8 d’abril al web del programa.
 
En la línia del foment de l’arrelament juvenil, un dels criteris més importants per tal de fer la selecció de les empreses aspirants és la voluntat d’incorporar laboralment l’estudiant un cop acabades les pràctiques.

El Pràcticum Odisseu cofinança al 50% la remuneració de les persones estudiants en estada de pràctiques. Per la seva banda, les universitats catalanes assumeixen els costos propis de la gestió del procés difonen les ofertes entre el seu alumnat. La UAB col·labora amb Odisseu a través del seu Servei d’Ocupabilitat.

El Servei d’Ocupabilitat de la UAB i la Fundació Autònoma Solidària (Programa UAB Impuls), en virtut de l’acord signat entre la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) i la Fundación ONCE per a la cooperació i inclusió social de persones amb una discapacitat igual o superior al 33%, gestiona l’assignació de les places que té atorgades del Programa de les Becas-Prácticas Fundación ONCE-CRUE.

 
Aquestes beques permeten fer una estada de pràctiques remunerades amb una durada de tres mesos consecutius (ampliables a sis mesos a demanda de l’empresa d’acollida) i una dedicació de 25 hores setmanals.

El període de sol·licituds per a la convocatòria 2019-2020 estarà obert fins el 31 d'octubre del 2019.
 

  • Consulta les bases de la convocatoria aquí.
  • Consulta els termes i condicions legals aquí.
  • Més informació i sol·licituds aquí.