Legislació- Reial decret 1543/2011, de 31 d'octubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses.

- Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

- Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul al creixement i de la creació d'ocupació.

- Reial Decret 694/2017 de desenvolupament de la Llei 30/2015, de 9 de setembre, que incorpora una modificació sobre el Reial Decret 1543/2011, de 31 d’octubre, que regula les Pràctiques no Laborals.

Més informació en aquest enllaç (apartat "Normativa").