LegislacióLes estades de pràctiques acadèmiques externes estan regulades per: