Introducció a les pràctiques acadèmiques

Modalitats de pràctiques

Les persones estudiants poden realitzar pràctiques curriculars (gestionades per la Gestió Acadèmica de la Facultat o Escola) o pràctiques extracurriculars (que són voluntàries i gestionades pel Servei d'Ocupabilitat). Per altra banda, les persones titulades poden dur a terme pràctiques no laborals (gestionades pel Servei d'Ocupació de Catalunya) o obtenir un contracte laboral en pràctiques (de naturalesa laboral i gestionat per l'empresa o institució).

Com a excepció, el Servei d’Ocupabilitat de la UAB no gestiona els convenis dels estudis que s’imparteixen als centres que depenen de FUABformació:

  • Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
  • Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.
  • Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.
  • Escola Doctor Robert.Les estades de pràctiques acadèmiques externes estan regulades per: