Introducció a les pràctiques

Introducció a les pràctiques acadèmiques externes
  Sempre cal tramitar un conveni de pràctiques entre les parts implicades.

Com a excepció, el Servei d’Ocupabilitat de la UAB no gestiona els convenis dels estudis que s’imparteixen als centres que depenen de FUABformació:

  • Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
  • Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.
  • Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.
  • Escola Doctor Robert.