Com tramitar convenis i addendes


Les estades de pràctiques ja formalitzades poden requerir de fer addendes que poden ser de tres tipus: modificacions (per exemple d’horari, del nom de la persona tutora, de l’adreça on realitzar les pràctiques, de l’ajut a l’estudi, etc.), pròrrogues (per ampliar l’estada de pràctiques) o rescissions (per finalitzar l’estada en una data anterior a la prevista). Totes tres gestions s’han de tramitar a través de l’aplicació NEXUS i amb les mateixes condicions i el mateix procediment que el conveni inicial.

Aspectes a tenir en compte: