Com accedir a les pràctiques no laboralsEn aquest apartat trobareu informació sobre la tramitació i el procediment que han de seguir les persones joves titulades de la UAB i les empreses i institucions per tal de poder formalitzar convenis de pràctiques no laborals.