Vols rebre alumnes en pràctiques?

La Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona oferta diverses titulacions vinculades amb el món de l'educació: Grau en Educació Infantil, Grau en Educació Primària, Grau en Educació Social i Grau en Pedagogia, així com la Llicenciatura de Psicopedagogia, i Màsters Oficials, com per exemple el Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, on l'assignatura de Pràcticum és un element obligatori en la formació dels futurs titulats de la nostra Facultat. És per això, que la nostra Facultat de manera molt acurada i amb criteris de qualitat i d'idoneïtat va construint dia a dia una xarxa pròpia de centres de pràctiques.
 
L'establiment del contacte amb els centres pot donar-se per dos canals, a proposta del professorat de la Facultat i per iniciativa dels propis centres o serveis que tenen interès i bona predisposició per cooperar amb la universitat en la formació dels futurs professionals.

Procés a seguir per ser centre formador

-Centres dependents del Departament d’Ensenyament

-Resta de centres
 
 
Procés a seguir un cop sou centre formador
 
-Centres dependents del Departament d’Ensenyament

-Resta de centres:

Cronograma del pràcticum

Guia per la coordinació i tutoria de pràctiques