Procés a seguir per ser centre formador

Centres formadors o Serveis educatius dependents del Departament d'Educació

La Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona oferta diverses titulacions vinculades amb el món de l'educació: Grau en Educació Infantil, Grau en Educació Primària, Grau en Educació Social i Grau en Pedagogia, així com la Llicenciatura de Psicopedagogia, i Màsters Oficials, com per exemple el Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, on l'assignatura de Pràcticum és un element obligatori en la formació dels futurs titulats de la nostra Facultat. És per això, que la nostra Facultat de manera molt acurada i amb criteris de qualitat i d'idoneïtat va construint dia a dia una xarxa pròpia de centres de pràctiques.
 
L'establiment del contacte amb els centres pot donar-se per dos canals, a proposta del professorat de la Facultat i per iniciativa dels propis centres o serveis que tenen interès i bona predisposició per cooperar amb la universitat en la formació dels futurs professionals.
 
En el cas de les titulacions dels Graus en Educació Infantil i en Educació Primària, i del Màster Oficial de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, prèviament s'ha de formar part dels centres formadors de la Xarxa de Centres de pràctiques del Departament d'Educació. Podeu consultar la normativa específica que ho regula al web del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
 
Una vegada formeu part de la xarxa de centres formadors del Departament d'Educació podreu contactar amb la Facultat per establir la col.laboració, per a la qual cosa haureu d'omplir l'imprés de Proposta per ser centre de pràctiques
 
El podreu trametre bé via correu electrònic a l'adreça: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat, bé per correu postal a l'adreça: Coordinació de Pràctiques, Facultat de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
 
La Coordinació de Pràctiques de la titulació corresponent estudiarà i validarà les propostes presentades pels centres, i informarà als mateixos de la seva decisió.

Heu de tenir en compte que una vegada que sigueu centre col.laborador de pràctiques de la Facultat haureu de nomenar per a cada curs acadèmic un responsable del vostre centre/entitat/empresa encarregat de la coordinació de les pràctiques que s'encarregarà:

  1. de rebre als estudiants a l'inici de les pràctiques,
  2. de signar els convenis específics que s'hauran de signar a l'inici del termini de pràctiques, per a cada estudiant assignat al centre i per a cada curs acadèmic, i
  3. d'assignar una persona tutora a cada estudiant que s'encarregarà:
  • 3.1. de vetllar per la formació de l'estudiant
  • 3.2. de fixar el pla de treball segons el projecte formatiu a acordar entre el tutor del centre/entitat/empresa i el professor tutor de la universitat.
  • 3.3. d'emetre informe final per valorar l'estada de pràctiques de l'estudiant, un cop finalitzada l'estada de l'estudiant al centre de pràctiques.