Continguts

El màster en Tècniques quirúrgiques endoscòpiques, d'orientació investigadora i professionalitzadora, consta de 60 ECTS, de caràcter obligatori, distribuïts de la següent manera:
- 30 ECTS corresponents a dos mòduls de formació acadèmica: classes magistrals, seminaris, pràctica clínica i de laboratori i sessions audiovisuals.
- 15 ECTS corresponents a un mòdul de formació pràctica.
- 15 ECTS corresponents al Treball de fi de màster. És voluntat de màster que aquest treball d'investigació tingui les característiques suficients per a la seva publicació en un revista internacional indexada amb factor d'impacte.
- ECTS específics per a l'orientació professionalitzadora: la coordinació general serà duta a terme per la figura del coordinador/a del Màster i els/les coordinadors/es de cada mòdul.

Assignatura Crèdits Caràcter
Treball fi de màster
15 ECTS Obligatòria
Bases fisiopatològiques i tecnològiques
15 ECTS Obligatòria
Investigació, medicina basada en l'evidència i economia
15 ECTS Obligatòria
Aplicabilitat clínica
15 ECTS Obligatòria

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.